امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 3507

 توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی به کشاورزان استان های مختلف

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سی‌ام تیرماه به شرح ذیل ارائه کرد؛

 

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان اصفهان به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز و در استان یزد در روز دو شنبه به دلیل وزش باد شدید و در مابقی روزها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

محلول پاشی باغات انار باکودهای پتاسیم(محلول درآب) وکلسیم در ساعات اولیه و آرام روز به جز در روز دو شنبه در استان یزد

شستشوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردو غبار در روزهای گذشته (جهت انجام هرچه بهتر فعالیت‌های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی)

محلول پاشی باغات انار باکودهای پتاسیم (محلول درآب) وکلسیم

تنظیم دور آبیاری در باغات به دلیل افزایش دمای هوا

استفاده ازکودهای پتاسه و ازته درباغات پسته جهت پرشدن مغز محصول

استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یاموادجاذب الرطوبه درباغات جهت کاهش مصرف آب

برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز و انتقال آنها پس از برداشت به انبار یا به محل سایه و خنک

انجام هرس سبز در تاکستان‌ها

مقابله باکرم گلوگاه انار با راهنمایی کارشناسان کشاورزی در ساعات ابتدایی و آرام روز به جز در روز دو شنبه در استان یزد

کاهش فواصل آبیاری محصولات بهاره باتوجه به کاهش درصدرطوبت هوا وتشدید تبخیرو تعرق گیاهی

مبارزه با کنه درختان میوه و غیرمثمر با سموم مناسب در ساعات ابتدایی و آرام روز به جز در روز دو شنبه در استان یزد

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندوها در ساعات گرم روز

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر باد

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی به دلیل وزش باد وشدت گرما و خطر حریق

شیلات:

با توجه به پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان رضوی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز و در استان خراسان شمالی در روز دو شنبه به دلیل وزش باد شدید و در مابقی روزها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

تغذیه باغات به خصوص تاکستان‌ها در شرایط مساعد

انتقال نهال‌های گوجه فرنگی، بادمجان و ... از خرانه به مزارع در ساعات پایانی روز به دلیل کاهش دمای هوا در شب

انجام آبیاری به موقع در باغات میوه به خصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلو گیری از خشگیدگی

مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع در ساعات خنک و آرام روز به جز در روز دو شنبه در خراسان شمالی

کنترل  آفت کرم سیب و شته باغات میوه در ساعات خنک و آرام روز به جز در روز دو شنبه در خراسان شمالی

هرس سبز باغات انگور به جز در ساعات خنک روز

زراعی:

سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

انتقال غلات برداشت شده به سیلوهای نگهداری

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر باد

منابع طبیعی:

خودداری ازایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی به دلیل وزش باد وشدت گرما و خطر حریق

شیلات:

با توجه به پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

 

استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید و در مابقی روزها به دلیل وزش باد و در استان‌های آذربایجان غربی و زنجان به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به دلیل وزش باد به خصوص در روز دوشنبه در استان آذربایجان شرقی

مبارزه با آفت شته باغات میوه با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

اجرای عملیات برداشت و بسته بندی در درختان هسته دار زردآلو و هلو

مبارزه با پوسیدگی و انواع سفیدک ریشه در مزارع پیاز و مبارزه با تریپس در مزارع پیاز به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

مبارزه با کرم برگ خوار، خرطوم بلند و کوتاه در مزارع چغندر قند به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

ردیابی و هرس سرشاخه‌های درختان آلوده به تخم‌های زنجره

مبارزه با لب شتری در باغات هلو به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

ردیابی شب پره مینوز گوجه فرنگی

مبارزه با کرم سیب و سفیدک سطحی در باغات سیب و سفیدک نمدی در درختان هسته دار به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم زنجان در ساعات آرام روز

مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان در ساعات آرام روز

ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم در ساعات آرام روز

برداشت محصول سیب زمینی در شهرستان طارم

زراعی:

مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

مبارزه با کرم برگ خوار، خرطوم بلند و کوتاه در مزارع چغندر قند به جز در روز دوشنبه در آذربایجان شرقی

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز، سیب زمینی و ذرت

در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود  ندارد، اقدام به کود پاشی گردد.

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز

مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره در ساعات خنک روز

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد

شرایط برای برداشت گندم، جو و کلزا مهیا است .

دامداری  و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها وگاوداری ها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به وزش باد

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید

استان اردبیل:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

کود دهی مزارع سیب زمینی 

پایش و مبارزه با آفات  و بیماری‌ها در باغات در ساعات ابتدایی یا پایانی روز

زراعی:

وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت نیاز 

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات آرام روز 

دامداری و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها و  دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

مبارزه با سفیدک سطحی در سیب هلو و شلیل در هفته آینده و  مبارزه با کنه‌ها در مزارع و باغات در ساعات آرام روز

مبارزه با تریپس درمزارع پیاز

پایش و کنترل آفت خوشه خوار انگور با توجه به آغاز فصل غوره دهی با بهره گیری از تجهیزات غیرشیمیایی در مناطق معتدل

هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه‌های نرک، پاجوش‌ها و سرشاخه‌های رشد سال جدید)

کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی درمقابله با خوشه خوارانگور و دانه خوار سیب

مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان‌ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام و خنک روز

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک

استفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غلات جهت پوشش سقف سالن‌ها به دلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید

زراعی:

مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز

مصرف کود مایع بردرمزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چعندر قند برای حفظ سلامت غده

مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز

عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند درغده ها

مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز

مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنک و آرام روز

مبارزه با کنه‌ها در باغات میوه ومزارع در ساعات آرام روز

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

استان مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات در ساعات آرام روز

استفاده از کود سرک در باغات دیم

هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه‌های نرک و خشکیده

هرس تابستانه درختان کیوی و حذف شاخه‌های مازاد (سایه‌اندارز بر روی شاخ‌های بارده)

شروع هرس سبز تابستانه برای درختان هسته دار (هلو، شلیل و ...) و همچنین حذف نرک‌ها، پاجوش و ... تا اواسط تیرماه

مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه‌ای و . . .  .

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان در ساعات آرام روز

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات در ساعات آرام روز

زراعی:

استفاده از کود سرک در مزارع دیم سویا، پنبه و . . . 

اعمال مدیریت آبیاری مزارع شالیزاری خصوصاً در زمان خوشه‌دهی و دانه‌بندی

کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار برنج و بیماری بلاست برنج با نظر کارشناس و در صورت ضرورت (صرفاً در ساعات اولیه صبح و اواخر عصر)

شخم تابستانه مزارع گندم، جو و کلزا جهت کاهش  بیماری‌ها، آفات و بهبود مواد آلی خاک (صرفاً در ساعات اولیه صبح و اواخر عصر)

برداشت شالی از مزارع رسیده بلامانع می‌باشد.

استفاده از ریزمغذیها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)

دامداری  و مرغداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

شیلات:

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

زنبورداری:

عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده‌ها و کنار رودخانه‌ها

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

استان گیلان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

آبیاری باغات کیوی در ساعات اولیه  با توجه به افزایش دما خصوصاً روزهای پایانی هفته

کوددهی سرک با استفاده از کود ازته در طول هفته  وآبیاری پس از کوددهی توسط  باغداران کیوی، مرکبات و زیتون

نصب تله‌های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) خصوصاً بر روی ارقام زودرس زیتون

هوادهی چایی‌های برداشت شده و نگهداری در محل سایه قبل از انتقال

مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات در ساعات آرام روز

مبارزه با بیماری‌های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی در ساعات آرام روز

زراعی:

آبیاری سطحی مزارع بادام زمینی دارای امکانات آبیاری  به دلیل افزایش دما و عدم وقوع بارندگی طی روزهای آتی

با توجه به پایان مدت استفاده از مبارزه بیولوژیک در صورت مشاهده آلودگی به کرم ساقه خوار به صورت لکه‌ای نسبت به مبارزه با آن با استفاده از سموم توصیه شده اقدام گردد.

با توجه به افزایش دمای هوا در صورت مشاهده علایم بیماری بلاست گردن و خوشه در مزارع شالی نسبت به کنترل آن بر اساس توصیه کارشناسی اقدام گردد.

نوغان داری:

هرس و آبیاری درختان توت  با توجه به اتمام فصل برداشت برگ توت

جمع آوری ضایعات پرورش در جایگاه‌های پرورش کرم ابریشم  بعد از برداشت پیله  با توجه به گرم بودن هوا

دام و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها و  دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها

شیلات:

با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور را ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی کپور انجام دهید.

هوادهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

منابع طبیعی:

حاشیه نشینان جنگل‌ها و گردشگران از روشن نمودن آتش خودداری نموده و در صورت لزوم پس از روشن کردن آتش از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

تنظیم دور آبیاری‌ها با توجه به رطوبت خاک و وزش باد 

تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات آرام روز

با توجه به روند افزایش دما در روزهای آتی و خسارت احتمالی کنه نسبت به بازدید باغات اقدام شود.

زراعی:

کاشت ماش در صورت وجود رطوبت کافی

با عنایت به وضعیت کمبود آب، شالیکاران از سیستم آبیاری تناوبی یا نوبت بندی بجای آبیاری غرقابی استفاده شود تا منجر به کف شکنی چاهها و برخورد با لایه‌های شور نگردد .

مبارزه با آفات مکنده اول فصل (کنه، سنک و تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان در ساعات آرام روز

مبارزه با علف‌های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا در ساعات آرام روز

آبیاری مزراع مزراع پنبه که به مرحله گلدهی رسیده‌اند، جهت جلوگیری از تنش خشکی

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز       

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور

زنبورداری:

مزارع آفتابگردان که شروع گلدهی می‌باشند به تعداد ۳ – ۲ کندو در هر هکتار جهت تلقیح گل‌ها استفاده گردد .

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

تهیه آب سالم و مداوم  برای کلنی‌های زنبورعسل

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

استفاده از کودهای مایع برای محصول سیب و استفاده از کودهای بعد از برداشت برای محصول گیلاس و دیگر محصولات برداشت شده

تنظیم دور آبیاری‌ها با توجه به رطوبت خاک و وزش باد 

کنترل شته‌ها در باغات با سموم مناسب در ساعات  آرام روز

مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات  آرام روز

برداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روز

کنترل کنه‌ها در باغات دانه دار باتوجه به شرایط دمایی در ساعات  آرام روز

مقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صوت نیاز  استفاده از تله‌های نوری و فرمونی

زراعی:

انجام عملیات کشت  ذرت بلامانع است.

برداشت به موقع محصول گندم جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد بذور گندم و ریزش آنها هنگام درو

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو در ساعات  آرام روز

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دمای هوا

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی

خودداری از خوراک دهی به ماهی‌ها در ساعات گرم روز

در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد.

 

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در  انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دمای هوا

آبیاری و پوشش پلاستیکی روی خاک گلخانه‌ها جهت ضدعفونی طبیعی خاک گلخانه‌ها

محافظت از گلخانه‌ها در مقابل باد باتوجه به تداوم بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان

مبارزه با کرم خوشه خوار انگور قبل از آبدار شدن میوه‌ها پس از مشورت با کارشناسان کشاورزی

حذف پاجوش‌ها و نرک ها ی انارجهت مقابله باکرم گلوگاه انار

حذف پاجوش‌ها در باغات زیتون

استفاده از مالچ‌های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات

حذف علف‌های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته

مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و  خنک روز

مبارزه با آفات وبیماریهای درختان مناطق سردسیری ازجمله لکه غربالی ولیسه سیب، شانکر باکتریایی هسته داران، سفیدک‌ها ومخصوصا شته بامشورت کارشناسان مربوطه

مبارزه با کرم خراط با کشتن لارو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف، مسدود کردن دالان‌های لاروی فعال، تقویت درختان، آبیاری منظم و دکافی، کوددهی، رعایت اصول باغبانی  و هرس شاخه‌های آلوده و سوزاندن آنها

کنترل دمای انبارهای محصولات انباری (سیب زمینی– پیاز و... و.) و نهاده‌های کشاورزی

استفاده از مالچ‌های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات

در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل در ساعات آرام روز اقدام گردد.

شستشو وآب پاشی درختان وباغچه های خانگی بعد ازهرطوفان گردو خاک

جمع آوری وانهدام میوه‌های آلوده جهت مبارزه با مگس و سایر آفات

حذف علف‌های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته

شخم مزارع برای ازبین بردن علف‌های هرز دایمی

پوشش خوشه‌های خرما

زراعی:

تداوم آبیاری جالیز و سایر گیاهان زراعی

خودداری از آتش زدن کاه وکلش مزارع غلات

احتمال طغیان کنه‌های تارتن با توجه به ماندگاری هوای گرم

انجام عملیات کشت ذرت با استفاده از بذر هیبرید و میزان تراکم مناسب

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

پشم چینی دام‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

شیلات:

تغذیه ماهی‌ها درساعت خنک با توجه به ماندگاری هوای گرم

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی به دلیل وزش باد وشدت گرما و خطر حریق

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان فارس در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان بوشهر به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز 

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوای

پایش و تنظیم دور آبیاری جهت کاهش جمعیت آفات کنه‌های نباتی و چو بخوارهای خرما در استان بوشهر

خودداری از دادن کودهای حیوانی و ازته، در مزارع صیفی جات به دلیل گرما و ماندگاری آن

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش دما

انجام عملیات هرس تابستانه در تاکستان‌ها

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و با توجه به افزایش دمای هوای

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در مناطق گرمسیری

به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن  پسته آبیاری سنگین باغات پسته

استفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات

با توجه به شرایط دمایی پایش کنه قرمز در درختان لیمو  انجام شود.

زراعی:

با توجه به احتمال رگیار باران در سطح استان فارس و به ویژه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی طی روزهای آینده، در عملیات برداشت محصولات زراعی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

ادامه عملیات آماده سازی زمین وکاشت ذرت

عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم 

استفاده از پوشششید و توری بر روی نشاکاری‌ها

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع

دامداران ، طیور و عشایر:

تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوای

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی  و میگو با توجه به ماندگاری هوای گرم

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی به دلیل وزش باد وشدت گرما و خطر حریق

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در  انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز 

تنظیم دما، تهویه و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به پدیده شرجی در خوزستان

چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود

مبارزه بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی

آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز به خصوص نخیلات

مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی روز و ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

مبارزه با آفات و بیماری‌ها در باغات ترجیحاً در ساعات ابتدایی شب

زراعی:

آبیاری مزارع شلتوک و ذرت ترجیحاً از اواخر هفته در خوزستان

آبیاری مزارع برنج در ساعات خنک شبانه روز در ایلام

برداشت علوفه بلامانع است

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

پشم چینی دام‌های سبک با توجه به ماندگاری هوای گرم

شیلات:

به علت تجمع آمونیاک در کف حوضچه‌های پرورش ماهی ناشی از فضولات حیوانی و مواد افزودنی، تخلیه کف حوضچه حوضچه‌ها انجام شود.

هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به وقوع پدیده شرجی در استان خوزستان

ایجاد تهویه در انبارهای غذا به منظور جلوگیری از فساد غذا

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  m4020

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41