امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 1
 تعداد بازدید - 163140

 خشکی زاینده رود موضوعی ملی و فراملی

آب مهم‌ترین عامل توسعه جوامع در جهان بوده و هست. باید اعتراف کرد که اهمیت آب برای حفظ حیات موجودات غیرقابل انکار است. متاسفانه، در سال‌های اخیر با بحران کم آبی در کشور مواجه بوده‌ایم، لذا نیاز است تا با اتخاذ تصمیماتی درست،  مدیریت صحیحی در این حوزه اعمال گردد. در خصوص استان اصفهان و به‌ویژه شرق آن، باید گفت که کشاورزان با بحران کم‌آبی مواجه هستند و از طرفی آب زاینده‌رود به سرقت رفته است. زاینده‌رود به معنای رود زندگی‌بخش است و بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه «زردکوه بختیاری» سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و در نهایت، به تالاب گاوخونی می‌ریزد. همان‌طور که از نام زاینده‌رود پیداست، حیات منطقه به حیات این رود بستگی دارد و حال آن‌که با انتقال آب رودخانه، مردم شرق اصفهان شرایط بحرانی و دشواری را می‌گذرانند و نیاز آنان فراتر از آب کشاورزی است، چرا که آب شرب آنان نیز با محدودیت مواجه شده است. متاسفانه، آب شرب اصفهان نیز مشکل دارد، در محله‌های 24 متری، وحید، هفتون، دستجرد خیار و... مشکل محسوس است؛ حتی در روستاهای حقآبه دار، نایین و اردستان نیز کمبود آب شرب وجود دارد. ما در آینده با بحران آب شرب مواجه هستیم!