امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 7754

 سازشی بی نتیجه

درسال۱۹۹۳میلادی بین یاسرعرفات ازیکسو واسحاق رابین ازسوی دیگرپیمان به اصطلاح صلحی منعقدشدکه امروزباگذشت۲۴سال نه تنهاهیچ دستاوردی درزمینه آشتی جویی به همراه نداشته  که آتش قیام های معروف به انتفاضه راشعله ورترنیزساخته است.
درآن پیمان طرفین پذیرفتندبه تعهداتی پای بندباشندکه ازآن جمله میتوان به حل وفصل شهرک سازی اسرائیلی هااشاره نمودیاتشکیلات خودگردان که اکنون دراختیارمحمودعباس قراردارد.
اماچه شدکه پس از۲۴سال هیچیک ازطرفین رضایتی ازآن پیمان نداشته ونتوانستندمناقشات فی مابین راحل نمایند؟
۱_گرچه اصل این توافق به هیچ وجه ازسوی مردم فلسطین که روزی حاضربودندبرای عرفات جان خویش رادرطبق اخلاص قراردهندموردتوجه جدی قرارنگرفت اماموجب شدباایجادتشکیلاتی موسوم به دولت خودگردان گردید.
۲_این سازش موجب شدنقش اعتقادی درمبارزات آزادی خواهانه وآرمان طلبانه بیشترازپیش (حداقل دربین ملت مظلوم فلسطین) آشکارشود.
۳_سازش عرفات واسرائیل که رهبری وسیاستگذاری وهمراهی امریکایهارادرپی خودداشت حائزیک نکته مهم نیزبودوآن اینکه امریکادرطول تشکیل نامشروع وجعلی رژیم صهیونیستی هیچگاه ازحمایت هم پیمان استراتژیک خودکوتاهی ننموده وتمام قطعنامه های علیه اسرائیل درسازمان ملل وشورای امنیت راوتونموده پس چطورممکن است دراین توافق مثلاصلح بی طرف حضوریابد!
۴_این صلح فرمایشی به تغییرنگرش فی مابین مردم مظلوم فلسطین وسران باژست مبارزه عرب اشاره ی صریح وشفاف کردونشان دادآنهامتوهم ازرهبری مردم فلسطین هستند.
۵_اگرعلیرغم شواهدموجودبنارابرصداقت یاسرعرفات گذاریم وتصورکنیم براساس اعتمادبه اسرائیلیهاوامریکائیهاپشت میزمذاکره وصلح نشست اکنون که بیش ازدودهه ازآن توافق میگذردبخوبی میتوان دریافت به هیچ وجه نمیتوان به آنهااعتمادنمود.هنوزپس از۲۴ سال شهرک سازی صهیونیستها ادامه دارد،هنوزغزه درمحاصره است،هنوزروزهای کرانه باختری به خون آغشته است،هنوزمسجدالاقصی درچمبره نامیمون آنهااست،هنوزانتفاضه پابرجاست.
۶_ایکاش بعضی ازمسئولین که معدود عملکردیاسرعرفات که روزی الگویی مبارزه بااسرائیل واسکتبارمحسوب میشدراتجزیه وتحلیل کنندواین واقعیت روشن دست یابندکه اعتمادوسازش نتیجه ی جزندامت بهمراه نخواهدداشت.
محمدعلیمحمدی

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41