امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 8633

 گفتن و نشنیدن

درحاشیه دیدار هیت دولت دوازدهم بامقام معظم رهبری نکاتی به دولت گوشزدگردیدکه اگرریاست محترم جمهورووزرای گرامی قدری به عمق آن مطالب عنایت کرده ونسبت به اجرای آن یک جواهتمام ورزندحداقل درراه صواب برای شخص خودشان قدمی زدند،درخور.
اولین نکته داشتن نیت الهی درخدمت به مردم است.اینکه درراه خدمتگذاری رضای حضرت حق رامبناقراردهند،نه،،اهداف حزبی وسیاسی ومطامع گروهی یاجناحی.
باکلام الهی مانوس باشندوباروحیه جهادی برمسندوزارت وریاست تکیه زنند.که البته دومی بسیاربعیدبه نظرمی آید.
جزیره ای عمل نکنندویک دست باشند.که آنهم درپس منیت های نفسانی وبی کفایتی ها سالهاست گم شده وامان از«من»که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند:من(منیت)ازشیطان است.
تحمل صدای مخالف ازدیگرمواردی بود که اشاره شد.ومتاسفانه درچهارسال گذشته هرندای انتقادی ومخالفتی به صراحت وکنایه ونیش تحت اسمی وصفتی و گاهی توام بااستهزاء وتمسخربه هیچ گرفته شد.
ارتباط نزدیک بامردم،روحیه مردمی،پرهیزازاشرافیگری،کمک به حرکتهای مردمی و......هم ازنکات برجسته جلسه دیروزبودکه بایدموردتوجه دولت قرارگیرد،امامگرآنچه تابحال گفته شده رعایت گردیده تاپس ازاین مراعات شود.
تصورصاحب این قلم آنست که این تذکرات درواقع انجام تکلیف وادای دینی است به محضرباری تعالی ومردم شریف ایران ازسوی رهبری نظام نه امیدی به اجرای آن.
دربعدسیاست خارجی نیزظاهراحس سرشکستگی ،تغییرنگرش درپاسداشت ارزش های ناب انقلاب اسلامی،پایداری درمقابل متجاوزان مستکبر،تعلق خاطربه مواضع انقلابی باتکیه برظرافت های سیاسی هم هکذا.
جایگزینی نگاه اقتصادنفتی ورانتی به اقتصادمردمی ومولددرمباحث اقتصادی مدنظرمعظم له بودکه بایددیددولت جدیدچه خواهدکرد.(چه بساهمان کندکه بااقتصاومقاومتی)
مثال مرحوم امیرکبیرنیزدرواقع ارائه یک نمونه عینی بودکه علیرغم مشکلات داخلی،خارجی،فرهنگی و....ظرف مدت ۳سال منشائ چه خدمات وپیشرفت های درکشوربود.
اکنون بایدمنتظربودودید،آیافرمایشات رهبری تاثیری دربهبودروندعملکرددولت خواهدداشت؟
صاحب این قلم که چندان امیدوارنیست که فرموده اند:آزموده راآزمودن خطاست.
نمونه اش سخنان آقای واعظی که برای ایجادشغل اول بسم الله سرمایه گذاری نجومی رابهانه قراردادن که اگرنشدازقافله فرارروبه جلوعقب نمانند.
محمدعلیمحمدی

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41