تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 5284

 آیا مستاجر می تواند ادعای مالکیت نماید؟

آیا مستاجر می تواند ادعای مالکیت نماید؟

 خانه ام را چند سالی است که به کسی اجاره دادم و هر سال قرارداد جدید را پشت قولنامه اولیه می نویسیم. می خواستم بدونم که آیا ایشان می تواند بعد از چند سال ادعای مالکیت سهمی از آپارتمان را بکند

 

پاسخ:

خیر، به صرف تنظیم اجاره نامه مالکیت انتقال پیدا نمی کند.

نظر به ماهیت پویای مباحث حقوقی و لزوم در نظر گرفتن تمام جوانب موجود در هر مورد خاص، پاسخ هایی که در سایت مشاهده می نمایید صرفا جهت افزایش سطح آگاهی شما و بیان نظرات و مواد قانونی مشهور ارائه گردیده و ممکن است نتیجه دادرسی در عمل متفاوت با پیش بینی اظهار شده باشد و یا به جهت صدور قوانین و بخشنامه های بعدی، مواد قانونی ذکر شده قابلیت استناد خود را از دست داده باشند. 

لذا این سایت هیچگونه مسولیتی در این خصوص نمی پذیرد و اکیدا پیشنهاد می شود تا در هر مورد خاص پس از کسب اطلاعات و آگاهی های عمومی، حتما با وکلای متخصص سایت مشورت نمایید تا به بهترین شکل ممکن بتوانیم پاسخگو نیاز شما باشیم.

کد خبر :