تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 4601

 واکنش جهانگیری به پیشنهاد شورای شهر تهران برای تصدی شهرداری

سحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرشورای شهر تهران شما را به عنوان شهردار آینده تهران انتخاب کند آیا می پذیرید؟، اظهار کرد: شورا کار بد نمی‌کند.

کد خبر :