امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 8275

 پازلی بنام احمدی نژاد

وصله ناجور،درسالهای اخیرقطعابرای شان ومنزلت ایران وایرانی محموداحمدی نژادیک وصله ناجوربودواکنون نیزهست .
چه از آن ادبیات چاله میدانی نسبت به رقبا وکشورهای دیگروچه آن سخنان عوام فریبانه بامردم خصوصادرسفرهای استانی.
خیلی پیشترازپی بردن برادرانی که اوراشهیدرجایی دیگری میدانستندبه این مهم که اوودارودسته اش جریان انحرافی هستند،معلوم بوداوبه دنبال چیست،قبضه کردن قدرت به معنای احاطه کامل ودرسایه برمجلس وقوه قضائیه ومجمع تشخیص مصلحت وحتی اندک اندک به مراتب بالاترازاهداف اوبوده وهست ومتاسفانه این قابلیت بالقوه نیزدروی وجودداردکه درصورت نیازوبی هیچ حیا وچشم وروی درمقابل رهبری نیزقرارگیردکه البته گرفت.
بهرروی صرف نظرازتحلیل گذشته پرهزینه او،آنچه موجب شدصاحب این قلم بپردازدبه چنین موجودی، ثبت نام اودرانتخابات ریاست جمهوری است وتحلیلی سردستی ازچرایی آن.
احمدی نژادبااین حرکت اولابه طیفی که ممکن است تنهابه دلیل اینکه فلان نامزداحتمال دارد کاندیدای موردنظررهبری باشدبصراحت نشان دادکه هیچ تعهدی به رهبری نداردتابتواندآرای آن دسته راکسب کند.
ثانیادرصورت تائیدصلاحیت ثابت نمایددردودوره ریاستش تخلفی مرتکب نشده ومبرای ازهراتهامی است.
ثالثااگرردصلاحیت شد(که امیدوارم بشود،این ملت ومملکت دیگررمق لطمه خوردن بیشترراندارد)هووجنجالی راه بیندازدکه بله،شورای نگهبان متاثرازفشارپیروان رهبری حق وی ضایعه نمودندپس حقوق ملت هم تضیع گردید.
رابعابه این ضرب المثل که ،دیگی که برای من نجوشد...جامه عمل پوشندتاآرای طیفی خاص رابشکند.
خامساپدیده ای بنام احمدی نژادیسم رازنده وپویانگهدارد.
درخاتمه ذکراین نکته که
تقابل چنین جریانی نه تنهاکمترازخطرتحریم یابرجام های دیگرنیست که یقینامخرب تراست.
خدایااین ملت ومملکت راازاین مثلث شوم مصون ومحفوظ بدار.


محمدعلیمحمدی

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41