امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 4435

 «فریبا ابوطالبی» پژوهشگر اجتماعی: باید منزلت و کرامت را به کارگر ایرانی بازگردانیم

«فریبا ابوطالبی» پژوهشگر اجتماعی معتقد است: پائین بودن میزان حقوق و حمایت‌های اجتماعی و عدم پرداخت به‌موقع مزایا موجب از بین رفتن منزلت کارگران و بازن