حالت شب
  • 08 آذر، 1401
گشت‌وگذاری در بازار سیاه خرید و فروش مدارک تحصیلی

گشت‌وگذاری در بازار سیاه خرید و فروش مدارک تحصیلی

خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی هنوز هم رواج دارد و بسیاری به دنبال راه میانبری برای دستیابی به این مدرک هستند. ...

زنان پا‌ به‌ رکاب شدند

زنان پا‌ به‌ رکاب شدند

 زنان به اندازه همه سال‌های دور، همه آن شور و شوق سواری بر مرکب‌های گون به گون را قورت داده‌اند و...

معرفی بهترین هتل های قم

معرفی بهترین هتل های قم

معرفی بهترین هتل های قم   قم از...

عملکرد شهرداری اصغر آباد در سال 1400 به گزارش باخبرباش

عملکرد شهرداری اصغر آباد در سال 1400 به گزارش باخبرباش

 بخش خبری اختصاصی شهر اصغر آباد در اینجا مروری خواهیم داشت بر مهترین اقدامات شهرداری اصغرآباد در 6 ما...

شهردار زرین شهر اولویت نخست ما اتمام پروژههای ناتمام زرینشهر است

شهردار زرین شهر اولویت نخست ما اتمام پروژههای ناتمام زرینشهر است

   

تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان ۱۴۰۵

تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان ۱۴۰۵

 رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارت&...

Image