حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
آخرین رنگ‌بندی کرونایی ایران آبی شد

آخرین رنگ‌بندی کرونایی ایران آبی شد

آخرین رنگ‌‎بندی کرونایی در کشور اعلام شد.

طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت زرد به ۱۱۳ شهر و شهرهای آبی به ۳۳۵ شهر رسید. تعداد شهرهای نارنجی و قرمز صفر است

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۰ شهر
زرد: ۱۱۳ شهر
آبی: ۳۳۵ شهر 

دیدگاه / پاسخ