حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
مهر عدم صلاحیت بر 10 درصد از کاندیداهای شورای شهر و روستا

هیچ یک از مراجع تایید صلاحیت ها در استان اصفهان از جمله فرمانداری، استانداری، اعضای ستاد نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای اصفهان آماری از آخرین وضعیت تایید صلاحیت ها در اصفهان در دسترس ندارند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اصفهان

مهر عدم صلاحیت بر 10 درصد از کاندیداهای شورای شهر و روستا

 بر اساس اعلام وزیر کشور، مهر عدم تایید صلاحیت بر 10 درصد از کاندیداهای شورای شهر وروستا خورده است و این در حالی که آمار دقیقی از کل کاندیداهای شورای شهر و روستا در کشور ارائه نشده است و صرفا یک آمار کلی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، هیچ یک از مراجع تایید صلاحیت ها در استان اصفهان از جمله فرمانداری، استانداری، اعضای ستاد نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای اصفهان آماری از آخرین وضعیت تایید صلاحیت ها در اصفهان در دسترس ندارند.

رحمت الله فیروزی، عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: آماری از تایید و رد صلاحیت ها در سطح استان اصفهان نداریم.

وی با بیان اینکه تنها مرحله اول تایید صلاحیت ها در استان اصفهان به اتمام رسیده است و وارد هیئت نظارت شهرستان ها شده و پس از آن زیر نظر هیئت عالی نظارت استان ها قرار میگیرد و پس از آن شکایات مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: در تایید صلاحیت های نگاه سیاسی اعمال نخواهد شد و تمامی طیف های سیاسی در این دوره از انتخابات ورود پیدا کردند.

فیروزی گفت: آمار  دقیق انصرافی ها به زودی اعلام خواهد شد.

دیدگاه / پاسخ