حالت شب
  • Wednesday, 29 May 2024
اکیپ‌های بازرسی برای هرگونه رفتارمشکوک اطراف مدارس اصفهان فعال شد

اکیپ‌های بازرسی برای هرگونه رفتارمشکوک اطراف مدارس اصفهان فعال شد

 به گزارش باخبرباش به نقل از مهر محمدرضا ابراهیمی  با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از یک میلیون نفر دانش آموز وجود دارد، اظهار داشت: این دانش آموزان امانتی نزد ما هستند و سلامتی آنها به اندازه آموزش آنها برای ما اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه ما همه توان خود را برای جلوگیری از ایجاد نگرانی بین خانواده‌ها و دانش آموزان به کار گرفته ایم، افزود: در خصوص ۲ مورد اخیر مسمومیت دانش آموزان در شهرستان‌های سمیرم و کاشان گزارش شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان برای پذیرش، درمان و پیگیری علت مسمومیت دانش‌آموزان همکاری لازم را داشته است، گفت: علت وقوع این حادثه و ارتباط داشتن و یا ارتباط نداشتن آن با مسمومیت دیگر استان‌ها در آینده اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمن سعی دارد از این شرایط بهره برداری کند، افزود: ما وظیفه داریم با ایجاد اعتماد برای دانش آموزانه و خانواده‌ها ایجاد کنیم و باعث آرامش آنها باشیم.

ابراهیمی با بیان اینکه تدابیر لازم برای عدم تکرار این اتفاق اندیشیده شده است، افزود: گروه‌های بازرسی در شهر اصفهان و نواحی ۶ گانه بین ۵ تا ۱۰ اکیپ بازرسی برای بررسی هر فعالیت مشکوک اعزام شده است.

دیدگاه / پاسخ