حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
بارش خفیف و پراکنده برای مناطق شرق و جنوب پیش بینی میشود

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در مناطق شرق و جنوب بارش خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

بارش خفیف و پراکنده برای مناطق شرق و جنوب پیش بینی میشود

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در مناطق شرق و جنوب بارش خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

زهرا سیدان در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نقشه های هواشناسی بیانگر  جوی نسبتاً ناپایدار در سطح استان است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثرمناطق آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد و در مناطق شرقی وشمالی باد  نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین به سبب  افزایش سرعت وزش باد شرایط بادوگردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا  در مناطق شمال، شرق و قسمت های مرکز استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده ۱تا ۲ درجه کاهش خواهد داشت، اضافه کرد: امروز و فردا هوای صاف تا قسمتی، ابری غبارمحلی در بعداز ظهر وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک پیش بینی میشود.

سیدان ادامه داد: از روز دوشنبه هوای صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی  در بعداز ظهر وزش باد نسبتا شدید پیش بینی میشود.

دیدگاه / پاسخ