حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
شرکت های حقوقی که اموال مردم را غارت کردند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مردم اگر پول مازاد دارند دلار بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان:

شرکت های حقوقی که اموال مردم را غارت کردند

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بازار بورس تنها در حالتی میتواند سودآور و پایدار بماند که صد درصد به تولید وابسته باشد و تعداد کثیری از شرکت ها در این بازار حضور داشته باشند که از حباب سازی جلوگیری کند.

مجید صامتی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش، اظهار داشت: امیدی به آینده روشن بازار بورس نیست زیرا که دو عامل پایداری که تولید است و حضور تعداد کثیری از شرکت ها را در بازار بورس ایران مشاهده نمی کنیم.

وی با بیان اینکه هر چه بازار بورس عمیق تر باشد، پایداری بیشتری دارد، ادامه داد:  در یک برهه ای شاهد حضور موقتی شرکت های قوی و قدرتمند بودیم که اقدام به حباب سازی و بازار گردانی کردند .

بازار بورس ،بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بازار بورس بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و باید تا حدی که سرمایه اش حفظ شود، ورود پیدا کند مثل بازارهای بورس در دنیا.

وی علت اوج گرفتن بازار بورس در یک مقطع زمانی را تنها حباب سازی خواند و افزود: در ان دوران هیچ دلیلی برای اوج گرفتن بازار بورس نبود و به علت قدرت تولید شرکت ها بالا نمی رفت و در آن زمان بازارگردان ها مردم را شارژ کردند و فریب دادند.

صامتی با اشاره به اینکه ماهیت بازار بورس کاملا خصوصی است و نباید دولت ها دخالت کنند و هرگاه دولت ورود پیدا کرده است خراب شده است، اتفاقی که برای بازار بورس ایران افتاد.

بازار بورس در ایران دست بازارسازها است

وی با اظهار اینکه بازار بورس در ایران 6 تا 7 ماه حباب سازی کرد، ادامه داد: در تمام دنیا بازار بورس تامین کننده منابع مالی برای شرکت ها و سرمایه گذاران  است و در اقتصاد نقش موثری دارد و به راحتی می توانند برای تولید کنندگان سرمایه تامین کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در ایران بازار بورس چنین جایگاهی را ندارد ،ادامه داد: بازار بورس ایران چندان به تولید وصل نیست و بیشتر دست بازارسازها است و تولید در آن ضعیف است.

وی با اشاره به اینکه بازار بورس برای کسانی که مازاد درآمد دارند، صرفه اقتصادی دارد، ادامه داد: دولت در یک مقطعی با دارایی یکم و با ورود شرکت های حقوقی و شرکت ها دولتی بازارسازی کرد که نمایندگان مجلس باید یک روزمانده به پایان دولت، رئیس جمهور را استیضاح کنند.

شرکت های حقوقی که اموال مردم را غارت کردند

وی با بیان اینکه بیشتر حقوقی ها در واقع اموال اشخاص حقیقی را غارت کردند، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس خواستیم که رئیس جمهور را استیضاح کنند در پاسخ به ما گفتند که آیا با استیضاح وی، اقتصاد خوب میشود؟

صامتی با اشاره به اینکه دولت می تواند جلوی ریزش سرمایه های مردم را بگیرد و باید پاسخگویی سرمایه های از دست رفته مردم باشد، اضافه کرد: پیش بینی خوبی در بازار بورس ندارم.

مردم اگر پول مازاد دارند دلار بگیرند ودر بانک سپرده کنند 

وی با بیان اینکه بازار بورس سیاسی شده است، اعلام کرد: ورود آدم هایی که تنها یک تا دو واحد درس خوانده اند  از عوامل شکست بازار بورس شده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مردم اگر پول مازاد دارند دلار بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند.

شرکت های حقوقی که اموال مردم را غارت کردند

دیدگاه / پاسخ