حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
بیماران حاد کرونایی با قرص‌های استامینوفن و اکسیژن در منزل درمان شوند

بیماران حاد کرونایی با قرص‌های استامینوفن و اکسیژن در منزل درمان شوند

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: بیماران حاد فقط باید با استفاده ازاکسیژن، قرص‌های استامینوفن و استراحت در منزل به مقابله با این بیماری بپردازند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، علی اعتصام پور با اشاره به اینکه بسیاری از دارو‌های ضد کرونا را تنها در موارد درمان بسیار اندک بکار برده میشود، ادامه داد: کمبود دارو نداریم و دارو‌ها به خاطر عوارض شان، کمتر استفاده می‌شوند.

وی ادامه داد: سن مرگ میر بیماران کرونایی به زیر ۵۰ سال رسیده و عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی مردم دلیل اصلی آن است .

ن اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: بیمارستان‌های شریعتی و غرضی با دو کلینیک تخصصی حاد تنفسی به صورت شبانه روزی در خدمت مردم وبیماران مشکوک به کرونا ست.

وی با اشاره به انتشار برخی تصاویر از تجمع بیماران در فضای مجازی، گفت: ماهیچ صف انتظاری در این دو بیمارستان نداریم.

اعتصام پور در خصوص نوبت دهی درمانگاهها و بیمارستان گفت: در شرایط شیوع کرونا و به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی سعی شده که نوبت دهی تلفنی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و برای افزایش دسترسی بیماران و اشغال نبودن خطوط تلفن با روش‌های مختلف، تعداد خطوط تلفن و نیز خطوط E1 آن و تجهیزات مرتبط در کلیه مراکز توسعه یافته است.

وی افزود: همچنین با استقرار سیستم نوبت دهی تلفنی مرکزی، ظرفیت‌های پذیرش کلیه بیمارستانها و درمانگاههای تأمین اجتماعی استان در سیستم مذکور با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها توزیع شده است که این امکان را به متقاضی می دهد تا در صورت تکمیل نوبت یک تخصص در درمانگاه یا بیمارستان، متقاضی نوبت، به نوبت‌های همان تخصص در پلی‌کلینیکها و درمانگاههای دیگر دسترسی داشته باشد.

دیدگاه / پاسخ