حالت شب
  • Tuesday, 23 April 2024
تجمع چند صد نفری بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل استانداری

تجمع چند صد نفری بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل استانداری

امروز صدها نفر از بازنشستگان، از کار افتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اصفهان در یک حرکت کشوری با تجمع در مقابل استانداری ها هر استان خواستار رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری شدند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،کارگران همواره یکی از مظلومترین اقشار و اصناف هستند که امروزه در یک حرکت جمعی و کشوری به علت شنیده نشدن صدای کارگر و عدم رسیدگی مطالبات به حقه آنها فریاد اعتراض سر دادند.


بیشتر بخوانید؛

ماجرای ‌فوت یک نفر در تجمع بازنشستگان اصفهان چه بود؟

هدف از این تجمع اعتراض به نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و عدم اجرای صحیح مواد 96 قانون تامین اجتماعی و 41 قانون کار و رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری است.

گفتنی است ، بازنشستگان و مستمری بگیرانی که مستمری ماهانه خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می نمایند به دو/۲ گروه تقسیم می شوند ، افرادی که در شرکت‌های تولیدی  ، صنعتی  ، خدماتی و.....تحت پوشش قانون کار اشتغال داشته اند  و  افرادی که جزء کارکنان رسمی و اداری سازمان تأمین اجتماعی بوده و می باشند  .

مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی گروه اول را به عنوان  ،،  غیر همکار  ،، و گروه دوم را بعنوان  ،، همکار  ،، تلقی می نمایند و این طرز تفکر و نگرش‌  ، منشأ بروز اختلافات و تبعیض های فراوان بین این دو گروه شده در حالیکه در عضویت افراد در صندوق تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی وجود ندارد  .

مستمری هر دو/۲ گروه فوق الذکر بر اساس ماده  ،، ۷۷ ،، قانون تأمین اجتماعی و بشرح زیر تعیین می گردد  :

ماده  ،، ۷۷ ،، میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از  ، يک سی ام ( ۱/۳۰ ) متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه  ، مشروط بر آنکه از سی و پنج سی ام ( ۳۵/۳۰ ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید  ،،

در سنوات بعد (دوران بازنشستگی ) لازم است افزایشهای سالانه بر اساس ماده  ۹۶ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرد  .

ماده  ،، ۹۶ ،، سازمان مکلف است میزان کليه مستمری های بازنشستگی  ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد  ، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد  ،، .

تا قبل از سال ۱۳۸۶ افزایش حقوق و مستمری دو/۲ گروه بازنشستگان بصورت یکسان صورت می گرفت ولیکن از ابتدای سال  ۱۳۸۷ سازمان تامین اجتماعی  ، مصوبه ای درون سازمانی تصویب نموده و بر اساس ماده  ،، ۶۹  ،، آن مصوبه  ، فرمول جدیدی برای تعیین مستمری ماهانه ،، بازنشستگان همکار  ،، این سازمان اجرا و آنان را به  ،، تافته ای جدا بافته  ،، تبدیل نموده و 

،، بازنشستگان غیر همکار  ،، مشمول این مصوبه قرار نگرفته اند .

اعمال هرتغییری در نحوه محاسبه مستمری و پرداخت آن به بازنشستگان نیاز به اصلاح قانون دارد در صورتیکه ماده  ،، ۶۹  ،،به عنوان یک ماده درون سازمانی و بدون وجود مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی  ، تنها برای ،، بازنشستگان همکار ،، سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده و این در حالیست که بخش عمده ای از منابع سازمان تأمین اجتماعی  ، حاصل عرق جبین و دسترنج گروه اول  ( بازنشستگان غیر همکار  ) بوده و در حقیقت این گروه مالک اصلی آن سازمان می باشند و اجرای این مصوبه  ، برخلاف عدالت و منجر به بروز اختلاف فاحش در میزان مستمری دو/۲ گروه بازنشستگان شده و بی تردید در آینده منشأ اختلافات و واکنش‌های اجتماعی خواهد گردید  .

علاوه بر آن  ،  اعمال ماده  ،، ۹۶ ،، قانون تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق سالیانه بصورت پلکانی از سال ۱۳۸۷ نیز خلاف قانون بوده و سازمان مکلف است میزان افزایش ( درصد  ) تصویب شده را بصورت یکسان برای همه سطوح مزدی مستمری بگیران  ، از کارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش اعمال نماید  .

تجمع چند صد نفری بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل استانداری

تجمع چند صد نفری بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل استانداری

دیدگاه / پاسخ