حالت شب
  • Saturday, 02 March 2024
تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

 روز گذشـته عکسی در فضای مجازی منتشر شد که هم عجیب بود هم آشنا. در این عکس محمود حجتی وزیر سابق کشاورزی که حالا بازنشسته شده، در حال کشــاورزی و بیل زدن زمین اســت و گفته شده باغ پسته‌ای را احیا می‌کند.‬ اما‭ ‬همین‭ ‬مسئله‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬صحبت‌های‭ ‬میرزا‭ ‬علی،‭ ‬کشاورز‭ ‬طبسی‭ ‬با‭ ‬حجتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفته‭ ‬بود:‬‮«‬‭ ‬خودتان‭ ‬دانید‭ ‬و‭ ‬مملکتتان»‬‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬. البته‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬واکنش‭ ‬کاربران‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬است‭  ‬. مثلا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کاربران‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬کاش‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬دوراندیشی‌های‭ ‬آن‭ ‬پیرمرد‭ ‬طبسی‭ ‬می‌کرد‬‭.‬

تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

یکی دیگر از کاربران نوشت: از حق نگذریم عکس منتشرشده حس خوبی را در ذهن تداعی می‌کند. شاید دلیلش این است که با دیدن عکس یاد صفای مردم روستا می‌افتیم. به پوست آفتاب سوخته، به صورت رنجور، به ریش نتراشیده، به لباس چندلایه، به زیر شلوار جمع‌شده در جوراب، به موزه‌های گلی نگاه کنید. جناب وزیر چنان در نقش‌اش فرو رفته که به عنوان بیننده تصور می‌کنم ما‌ه‌ها و بلکه سال‌هاست زیر آفتاب سوزان کویر بیل زده است. به غیر از محمود حجتی هر کس دیگری را در این موقعیت می‌دیدم به احترامش کلاه از سر بر می‌داشتم و یک پله بالاتر بر دستانش بوسه می‌زدم. اما واقعیت این است که ایران کم‌آب است. سال‌هاست متخصصان و کارشناسان محیط زیست گلو پاره می‌کنند و حرف‌شان این است که کشاورزی به شیوه غرق‌آبی منسوخ است و پدر صاحب بچه آب‌های زیرزمینی را در می‌آورد. اگر فقط یک نفر نباید به چنین شیوه‌ای کشاورزی کند او کسی نیست جز محمود حجتی. حرف ما احتمالا به گوش جناب حجتی نمی‌رسد اما برای ثبت در تاریخ می‌نویسم، جناب آقای حجتی، حال بِنِه بیل و برآوَر کُلَنگ و بساط این شیوه را برکن.

 

تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

از طرفی ایــن اولین بار نیســت که یک اصلاح‌طلب به اجبار یا به خواست خودش به کشاورزی روی آورده اســت. علی حکمت، ماشاءالله شمس‌الواعظین و محسن اشرفی هم سال‌هاســت به کشاورزی مشغول هستند و البته خانواده رفسنجانی که جای خود دارند. 

 

محمود حجتی اهــل نجف‌آباد اصفهان است. در دانشگاه کار که بعد از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شــد مهندسی عمران خواند و بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی وارد نهاد جهاد سازندگی شــد. در دوره دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی استاندار سیســتان و بلوچســتان بود و به عنوان مدیــر اجرایی احداث ســد کرخه تا زمان بهره‌برداری فعالیت می‌کـرد. در دوره اول ریاســت جمهوری سیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و در دوره دوم به عنــوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت کرد. در دولت یازدهم و دو سال از دولت دوازدهم، به ریاســت جمهوری حسن روحانی هم عهده‌دار وزارت جهاد کشاورزی بود. در دوره وزارت حجتی طرح کلان افزایش تولید تدوین شــد و با افزایش قیمــت خرید تضمینی گندم باعث شــد تولید گندم از 8 میلیون تن بــه 14 میلیون تن برســد و واردات 6 و نیم میلیون تن گندم در سال به صفر برسد.

تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

هرچنــد بســیاری از منتقدان امکان خودکفایی در کشت گندم را با منابع آبی در دســترس و با روش‌های کشت سنتی متداول در ایــران، غیرعملی می‌دانند و معتقدند که استمرار کشت وسیع گندم در عمل، منجر به فاجعه‌ای زیست‌محیطی خواهد شد. پایان دوران حجتی با دستگیری برخی از منصوبــان و مدیران او به اتهام فساد شــروع شد. بعد از دســتگیری خلیل آقایی و حمید ورناصری، محمــود حجتی هم استعفا داد و روحانی با استعفای او موافقت کرد. حالا حجتی در دوران بازنشستگی خود به سر می‌برد و به نظر می‌رسد برای باقی زندگی خود تصمیم به کشاورزی گرفته است. بررســی‌ها نشان می‌دهد که حجتی زمین‌های بزرگی در ورامین دارد و به صورت سنتی) کشاورزی معیشتی (پسته) کشت می‌کند.

پیرمردی که چهار سال پیش با حجتی روبه‌رو شده بود نیز نامش میرزاعلی شجاعی است. ساکن روســتای دیهشــک در نزدیکی طبس. صبح می‌رود شهر و شــب‌ها برمی‌گردد. 18ساله که بوده بــا دخترعمویــش ازدواج می‌کند و حالا 71سال اســت که با همسرش زندگی می‌کند. 6 پســر و 3 دختر دارد. 80 نفر از بســتگان و نزدیکانش را در زلزله طبس از دست داده اما به خودش و خانواده‌اش آسیبی نرسیده است. بعد از گفتن ماجرای زلزله ماجرای روزی را تعریف می‌کند که با محمود حجتی روبه‌رو شده است.

 

تصاویری از شغل جدید وزیر مشهور ایرانی که سوژه شد

صبح آن روز، 20 آبان 97 می‌رود تا برای چند کارگری که داشت صبحانه تهیه کند. کارگرها به او گفته بودند صبحانه‌ای ارزان مثل نان و پنیر و گوجه‌فرنگی بگیــرد اما در آخر می‌بیند گوجه‌فرنگی دانه‌ای 700 تومان شــده اســت و صبحانه آنقدرها هم ارزان نمی‌شــود. وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شــود آقــای وزیر برای افتتاح چند طرح و کارخانه به شهرک صنعتی آمده و به سمت او می‌رود. بعد از سالم و در آخر خداحافظی یکی دوان دوان می‌آید و به او کارت هدیه‌ای صد هزار تومانی می‌دهد. او در این باره می‌گوید: «من حرف بدی نزدم ولی تهِ ماجرا را عریان جلوی وزیر پهن کردم که ببیند در این مملکت وقتی گوجه دانه‌ای 700 تومان است باقی ماجرا چگونه است.«او می‌گوید اگر باز هم وزیر کشاورزی را ببیند دوباره دست به سرشانه او خواهد زد و به او می‌گوید: «من گفتم ولی شما گوش نکردید، خودتان میدانید و مملکتتان.»

دیدگاه / پاسخ