حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
تصویب ماده 13 طرح تقویت امنیت غذایی کشور کشاورزان را با چالش مواجه میکند

تصویب ماده 13 طرح تقویت امنیت غذایی کشور کشاورزان را با چالش مواجه میکند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان  گفت: ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که مراحل تصویب را در مجلس می گذراند، قریب ۹۰ درصد از فعالین بخش کشاورزی را برای داشتن پروانه ، با چالشی ویرانگر درگیر میکند.

اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: بلاتکلیفی بیش از ۱.۳ میلیون پروانه فعالیت صنفی کشاورزی صادره در بخش کشاورزی و قریب ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی برای صدور پروانه فعالیت کشاورزی، در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در مجلس مراحل تصویب را می گذراند.

وی بیان داشت: کمتر از ۱۰ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی صنعتی و نیمه صنعتی بوده و مطابق ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، شرایط لازم برای دریافت پروانه تاسیس و پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی را از سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی دارا است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: برای سایر واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در بخش کشاورزی، اعم از واحدهای غیر صنعتی و روستائی و عشایری و خانگی زیربخش دام و طیور و زراعت و باغبانی و مکانیزاسیون و مشاغل خدماتی و غیره در بخش کشاورزی که صنعتی و نیمه صنعتی نبوده و شرایط لازم برای دریافت پروانه تاسیس و بهره‌برداری را ندارند، با تائید وزارت جهادکشاورزی و در قالب قانون نظام صنفی کشور و ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی وزارت جهادکشاورزی، پروانه کسب کشاورزی(فعالیت کشاورزی ) صادر میشود.

دیدگاه / پاسخ