حالت شب
  • Sunday, 26 May 2024
تغییر مکان اعزام مشمولان اصفهانی به مراکز آموزشی

تغییر مکان اعزام مشمولان اصفهانی به مراکز آموزشی

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از تغییر مکان اعزام مشمولان اصفهانی به مراکز آموزشی در تاریخ یکم شهریورماه خبر داد.

سرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار کرد: مشمولان پایه خدمتی شهریورماه ۱۴۰۱ که دارای برگ اعزام به تاریخ یکم شهریور ماه ۱۴۰۱ هستند باید رأس ساعت هفت صبح در محل اعزام حاضر شده تا مراحل اعزام آنها به مراکز آموزش انجام شود.

وی با اشاره به تغییر مکان اعزام مشمولان اصفهانی افزود: مشمولان باید رأس ساعت ابلاغی در برگ اعزام خود در خیابان جی، خیابان شهید همدانیان ترمینال شماره دو جی حضور یابند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پیش از این محل اعزام مشمولان به مراکز آموزش، شهرک آزمایش شهر اصفهان بود، تصریح کرد: با توجه به تغییر مکان مربوطه به مشمولان توصیه می‌کنیم به این موضوع توجه داشته باشند چرا که مسئولیت تبعات هرگونه تأخیر در اعزام برعهده خود فرد مشمول خواهد بود.

دیدگاه / پاسخ