حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
جمع‌آوری ۹۶ خودروی دوره‌گرد در اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات این اداره کل در سه هفته پایانی سال ۱۴۰۱ گفت در این مدت ۷۲۵ اخطاریه سد معبر صنوف ۱۰۶ اخطاریه و شناسایی خودروهای فرسوده در سطح شهر صادر و ۹۶ خودرو دوره‌گرد جمع‌آوری شده است

در ۳ هفته پایانی امسال انجام شد

جمع‌آوری ۹۶ خودروی دوره‌گرد در اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات این اداره کل در سه هفته پایانی سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت ۷۲۵ اخطاریه سد معبر صنوف، ۱۰۶ اخطاریه و شناسایی خودروهای فرسوده در سطح شهر صادر و ۹۶ خودرو دوره‌گرد جمع‌آوری شده است.

 به گزارش باحبرباش به نقل از ایمنا روح‌الله ابوطالبی، با اشاره به اقدامات اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در سه هفته پایانی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این مدت ۱۱۵۳ اخطاریه نخاله و مصالح صادر و ۴۶۰ مورد دست‌فروش، ۱۶۴ مورد متکدی و ۹۰ مورد کارتن‌خواب جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه در سه هفته پایانی سال ۶۱ مورد اخطاریه پاکسازی وسایل از روی بام مغازه، ۶۴ مورد اخطاریه سایبان‌های فرسوده و بدون مجوز و ۶۴۲ اخطاریه تابلوی خلاف ضوابط و مقررات صادر شده است، افزود: ۱۱۲۰ مورد امحای دیوارنویسی جمع‌آوری ۹۹۵ پلاکارد و بنر غیرمجاز و ۴۴۰۰ مورد آموزش صنوف مختلف انجام شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۷۲۵ اخطاریه سد معبر صنوف، ۱۰۶ اخطاریه و شناسایی خودروهای فرسوده در سطح شهر صادر و ۹۶ خودرو دوره‌گرد جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه در سه هفته پایانی سال، علاوه بر ۳۲۳ عملیات آزادسازی معابر از اشغال توسط ساختمان‌های در حال ساخت، در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، ۲۶۰ پاکسازی زمین بایر و ۱۲۶ عملیات دیوارکشی انجام شده است، گفت: در راستای بند ۱۴ ماده ۵۵ این قانون نیز ۱۳۲ مورد رفع خطر و ۴۶ عملیات تخریب انجام شده است.

دیدگاه / پاسخ