حالت شب
  • Sunday, 26 May 2024
نقاط پر تصادف از اصفهان حذف میشود

نقاط پر تصادف از اصفهان حذف میشود

معاون راهداری استان اصفهان گفت: بدنبال اجرای 5 پروژه روکش آسفالت گرم، ضمن حذف نقاط پرتصادف، شاهد کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت  و ارتقا ایمنی کاربران جاده ای هستیم.

فرزاد دادخواه در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار کرد: با وجود محدودیت های منابع مالی 5 پروژه روکش آسفالت گرم با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد تومان در شهرستان اردستان اجرا یا آغاز شده است.

وی با اشاره به ترانزیتی بودن راه های شهرستان اردستان ادامه داد: عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراه واریانت کارخانه سیمان محور اصفهان_ اردستان به طول 24 کیلومتر، لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم اردستان_پلیس راه- بادرود و بالعکس به طول 16 کیلومتر، عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم اردستان_ظفرقند-نایین و بالعکس به طول 15 کیلومتر، اجرای میکروسرفیسینگ راه های شهرستان اردستان به طول 18 کیلومتر و عملیات بازیافت سرد محور اردستان-نایین به طول 25 کیلومتر اجرا شده یا در حال اجراست.

وی پیشرفت سه پروژه عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور اصفهان واریانت کارخانه سیمان (اصفهان-اردستان)، اجرای میکروسرفیسینگ محور اردستان و بادرود عملیات بازیافت سرد محور اردستان-نایین را بیش از 90  درصد اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی دو پروژه دیگر دیگر نیز آغاز شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری  و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از اجرای 5 پروژه روکش آسفالت گرم  به طول 98 کیلومتر در راه های شریانی شهرستان اردستان خبر داد و اعلام کرد: هزینه اجرای هر کیلومتر لکه گیری و  آسفالت گرم در شرایط موجود کشور  را حدود 600 میلیون تومان است.

وی از انتقادهای سازنده برای خدمت رسانی به مردم استقبال می کنیم ، افزود: اما در اظهارنظرها باید جوانب عدالت و واقعیت های بودجه ای کشور و شرایط خاص ترافیکی و تردد استان اصفهان را لحاظ کرد.

دادخواه با اشاره به پیگیری ها، بازدیدها و ارائه گزارشات متعدد به مسئولان بالادستی کشور جهت ترمیم روکش آسفالت راه های شریانی استان از جمله شهرستان اردستان تصریح کرد: 48 میلیارد تومان اعتبار ویژه جهت بهسازی راه های شریانی شهرستان اردستان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به بررسی های کارشناسان جهت مشخص کردن محورهای اولویت دار شهرستان اضافه کرد: مراحل برگزاری مناقصات و فرآیندهای اداری این پروژه ها آغاز شده و به زودی با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

معاون راهداری استان اصفهان گفت: بدنبال اجرای 5 پروژه روکش آسفالت گرم، ضمن حذف نقاط پرتصادف، شاهد کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت  و ارتقا ایمنی کاربران جاده ای هستیم.

فرزاد دادخواه در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار کرد: با وجود محدودیت های منابع مالی 5 پروژه روکش آسفالت گرم با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد تومان در شهرستان اردستان اجرا یا آغاز شده است.

وی با اشاره به ترانزیتی بودن راه های شهرستان اردستان ادامه داد: عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراه واریانت کارخانه سیمان محور اصفهان_ اردستان به طول 24 کیلومتر، لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم اردستان_پلیس راه- بادرود و بالعکس به طول 16 کیلومتر، عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم اردستان_ظفرقند-نایین و بالعکس به طول 15 کیلومتر، اجرای میکروسرفیسینگ راه های شهرستان اردستان به طول 18 کیلومتر و عملیات بازیافت سرد محور اردستان-نایین به طول 25 کیلومتر اجرا شده یا در حال اجراست.

وی پیشرفت سه پروژه عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور اصفهان واریانت کارخانه سیمان (اصفهان-اردستان)، اجرای میکروسرفیسینگ محور اردستان و بادرود عملیات بازیافت سرد محور اردستان-نایین را بیش از 90  درصد اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی دو پروژه دیگر دیگر نیز آغاز شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری  و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از اجرای 5 پروژه روکش آسفالت گرم  به طول 98 کیلومتر در راه های شریانی شهرستان اردستان خبر داد و اعلام کرد: هزینه اجرای هر کیلومتر لکه گیری و  آسفالت گرم در شرایط موجود کشور  را حدود 600 میلیون تومان است.

وی از انتقادهای سازنده برای خدمت رسانی به مردم استقبال می کنیم ، افزود: اما در اظهارنظرها باید جوانب عدالت و واقعیت های بودجه ای کشور و شرایط خاص ترافیکی و تردد استان اصفهان را لحاظ کرد.

دادخواه با اشاره به پیگیری ها، بازدیدها و ارائه گزارشات متعدد به مسئولان بالادستی کشور جهت ترمیم روکش آسفالت راه های شریانی استان از جمله شهرستان اردستان تصریح کرد: 48 میلیارد تومان اعتبار ویژه جهت بهسازی راه های شریانی شهرستان اردستان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به بررسی های کارشناسان جهت مشخص کردن محورهای اولویت دار شهرستان اضافه کرد: مراحل برگزاری مناقصات و فرآیندهای اداری این پروژه ها آغاز شده و به زودی با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

دیدگاه / پاسخ