حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
اصلاح اقتصاد با دلار 20 هزار تومانی امکانپذیر است/ دلار 4 هزار و 200 خیانت های بزرگ را شکل داد

اصلاح اقتصاد با دلار 20 هزار تومانی امکانپذیر است/ دلار 4 هزار و 200 خیانت های بزرگ را شکل داد

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: دلار باید به 20 هزار تومان برسد تا بتوان امید به اصلاح ساختار اقتصادی شود.

سید حسن قاضی عسگر در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نرخ دلار بر اساس فعالیت اقتصادی و میزان صادراتی که تبادل میشود در هرکشوری تعیین میشود.

وی با اعلام اینکه دلار باید تک نرخی و به قیمت 20 هزار تومان برسد، ادامه داد: دولت باید نرخ ارز دولتی را حذف و حقوق بازنشستگان و شاغلین نظام را همسان سازی کند.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با اظهار اینکه کشور مستقل از واردات است و ارز 4 هزار و 200 تنها  باعث شکل گیری دلال ها میشود، ادامه داد: نظام اقتصادی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و لازم با اصلاح نظام بهداشت و درمان و تامین اجتماعی کمک به اقشار ضعیف جامعه شود.

وی با اعلام اینکه اصفهان رتبه دوم را در حوزه صادرات دارد، ادامه داد: تنها راه معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی صادرات و حذف مقررات زائد و ارزآوری است.

قاضی عسگر با اظهار اینکه نرخ ارز 4 هزار و 200 به جای اینکه عامل کمک به طبقه فقیر شود، عامل خروج ارز شده است، ادامه داد: وقتی در تورنتو قدم بزنید شاهد تعداد زیادی ایرانی هستیم که اقدام به فروش دلار میکنند.

وی به اشخاصی همچون خاوری اشاره کرد که ثروت ملت را به تاراج برد، اضافه کرد: دو نرخی بودن دلار زمینه تورم و خیانت های بزرگ  و خروج سرمایه ها را از کشور تعیین می کند.

دیدگاه / پاسخ