حالت شب
  • Friday, 12 April 2024
دوز دومی ها برای تزریق واکسن کرونا منتظر پیامک نباشند

دوز دومی ها برای تزریق واکسن کرونا منتظر پیامک نباشند

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: دوز دومی ها برای دریافت واکسن کرونا منتظر پیامک نباشند.

رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: برای تزریق دوز اول واکسن کرونا صرفا افرادی که در سامانه سلامت ثبت نام و پیامک دریافت کردند مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در این خصوص که آیا افرادی که واکسن  کرونا تزریق کردند نیاز به تزریق واکسن آنفلوانزا دارند، ادامه داد: کرونا و آنفلوانزا دو ویروس متفاوت است وتزریق هر دو واکسن تداخلی با یکدیگر ایجاد نمیکند.

مدیر گروه مبارزه با یماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان از نبود واکسن آنفلوانزا در سطح بازار خبر داد و گفت: اگر کسی بتواند این واکسن را تهیه کند بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریور ماه واوایل مهرماه است.

دیدگاه / پاسخ