حالت شب
  • Wednesday, 29 May 2024
روزانه ۱۵۰ نوزاد در اصفهان متولد می‌شود

روزانه ۱۵۰ نوزاد در اصفهان متولد می‌شود

به گزارش باخبرباش یکامنش  با اشاره به اینکه از سال ۹۵ تا کنون در کشور سرشماری انجام نشده است، افزود: جمعیت فعلی استان اصفهان ۵ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۱۸ نفر است. نرخ رشد جمعیت استان اصفهان ۱.۳ است، این عدد در کشور ۱.۶ است و جایگاه کشوری اصفهان رتبه ۲۵ است.
وی افزود: این کاهش فرزندآوری موجب مسائل جمعیتی در راهبرد سیاستی کشور می‌شود و این در حالی است که در سال ۹۴ اصفهان جزو استان‌های پر جمعیت محسوب می شد.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار و ۷۰۸ ولادت در استان اصفهان رخ داده است که به نسبت سال گذشته ۲.۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد جمعیت استان اصفهان بین ۳۰ تا ۶۴ و ۱۲ درصد بالای ۶۴ سال هستند که در طی ۱۵ سال آینده وارونگی جمعیت سالمند را در استان خواهیم داشت.
یکتامنش ادامه داد: روزانه حدود ۷۵ نفر در اصفهان نیز فوت می‌کنند.

وی گفت: حدود ۳۵۰ گواهی تجرد جهت مهاجرت به خارج کشور از ابتدای سال تا کنون صادر شده است که کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها آقایان هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیان داشت: میانگین سن ازدواج در استان اصفهان در مردان ۲۹.۱۴ و در زنان ۲۵.۲۷ و میانگین سن طلاق نیز ۴۰.۴۸ سال است.

وی در مورد چند قلوزایی‌های ثبت شده افزود: از ابتدای سال تا کنون ۷۴۰ دوقلو، ۴۰ سه قلو و ۶ مورد چهار قلو در اصفهان به دنیا آمده‌اند.

دیدگاه / پاسخ