حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
تمام طیف های سیاسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندید شدند

یک شورای متوازن لازم است در تمام حوزه مسئولیت شهرداران و شهرداریها ورود یابد و نظارت کند و نقشه راه برای شهرداریها ترسیم کنند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان:

تمام طیف های سیاسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندید شدند

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان گفت: تمام طیف های سیاسی در این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، حجت السلام نقدعلی اظهار داشت: در این دوره از انتخابات شورا همانند دوره های قبلی طیف های مختلف سیاسی، مستقلین و انتصابی به جناح های مختلف حضور دارند  و متنوع هستند که احتمال اینکه در ادامه کار برخی از این افراد با طیف های خاصی ائتلاف کنند و در لیست آنها قرار بگیرند، هست.

وی در این ارتباط که سیاسی شدن شوراها تا چه اندازه ضروری است، ادامه داد: شورا به عنوان یک نهاد ناظر بر کار شهرداری لازم بر هر آنچه در محدوده شهرداری و شهرداران و حوزه وظیفه دهیاراها  است، ورود پیدا کنند .

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان تصریح کرد: شوراها حوزه های مختلفی دارد از جمله دنبال کننده مباحث عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و بخشی هم سیاسی است که یک شورای متوازن لازم است در تمام حوزه مسئولیت شهرداران و شهرداریها ورود یابد و نظارت کند و نقشه راه برای شهرداریها ترسیم کنند.

وی بیان داشت: شوراها مسلما به عنوان نهاد ناظر و تسهیل کننده خط حرکتی شهرداران نقش بسیارمهمی را دارند و قطعا در سعادت و شقاوت و پیشرفت یا عقب ماندگی شهرها نقش کلیدی دارند اگر شوراها انسان های کاری و جهادی و با اعتقاد به خدمت مردم باشد مسلما در هزینه کرد شهرداران و دهیاران و هزینه کردن بیت المال نقش موثری دارد اگر عکس این باشد اسباب خیانت است.

حجت السلام نقد علی گفت: مشارکت برای کاندیداتوری انتخابات شورای شهر و روستا متفاوت هست در بخشی از روستاها استقبال خوب بوده و در بخشی از روستاها اینگونه نیست ، هنوز استخراج نکردیم و استقبال نسبت به دوره قبل کمتر اما قابل قبول بوده است .

دیدگاه / پاسخ