حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
صادرات نیازمند بازارسازی در سالهای متمادی است

صادرات نیازمند بازارسازی در سالهای متمادی است

در کمیسیون توسعه و بهبودمحیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان اعلام شد که صادرات پروسه ای اتفاقی نبوده و نیازمند بازارسازی طی سالیان زیادی است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، مشکل عرضه و تامین مواداولیه محصولات پتروشیمی موجب التهاب بازار داخل و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است. با توجه به اینکه صادرات پروسه ای اتفاقی نبوده و نیازمند بازارسازی طی سالیان زیادی است، عدم وجود مواد اولیه برای شرکت های تولیدکننده داخلی و شرکت های مدیریت صادرات موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد.

همچنین با اشاره به تبصره 3 ماده 6 بخشنامه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و تاکید بر رعایت کف عرضه محصولات ملتهب و ایجاد مهلت دو هفته ای برای جبران میزان کسری، تاکید گردید مقصود از کف عرضه محصولات مختلف مشخص نبوده و این امرتولیدکنندگان و صادرکنندگان زیادی را با مشکل مواجه کرده است.

در ادامه پس از بررسی تبصره 9 ماده 6 نیز  قیمت گذاری برمبنای شفافیت وباز بودن مچینگ تا 24 ساعت برای مصرف کنندگانی که اجازه خرید دارند با قیمت قبل از جمله راهکارهای کمک به کاهش مشکلات فعالان این حوزه عنوان شد.

در این جلسه همچنین ماده 9 این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفت و برای اصلاح  تبصره 1 این ماده پیشنهاد اجازه ورود مواد پتروشیمی وارداتی بر اساس تناژ برنامه ریزی شده توسط بخش خصوصی و نه الزاماً از طریق مجتمع های پتروشیمی نیز مطرح گردید.

دیدگاه / پاسخ