حالت شب
  • Tuesday, 23 April 2024
سه عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در جمع سرآمدان علمی سال 1400

سه عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در جمع سرآمدان علمی سال 1400

به گزارش خبرنگار باخبرباش، با اعلام اسامی 100 سرآمد علمی کشور بالای 45 سال و 15 سرآمد علمی جوان کشور توسط‌ دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی کشور، سه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان درجمع سرآمدان علمی سال 1400 کشور قرار گرفتند.

دکتر مهدي عبدي استاديارجوان دانشكده فيزيك، سرآمد علمي جوان و دكتر علي اصغر انصافي و دكتر بهزاد رضايي، استادان دانشكده شيمي دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان سرآمدان علمي ايران در سال 1400 معرفی شدند.

دبیرخانه سرآمدان علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های 2018 تا 2020 و استفاده از آیین نامه انتخاب سرآمدان علمی، تعداد 115 سرآمد علمی را شناسایی و معرفی کرد. از این تعداد 15 سرآمد علمی بعنوان سرآمد علمی جوان معرفی شدند.

سرآمدان علمی جوان افرادی هستند که رتبه آن ها بیشتر از 100 (101-115) بوده ولی سن آن ها کمتر از 45 سال می باشد. این سرآمدان از 40 دانشگاه و پژوهشگاه کشور و 16 استان می باشند.

سرآمدان علمی از میان افرادی انتخاب می شوند که علاوه بر انتشار مقاله در نشريات مورد تاييد فدراسيون سرآمدان علمی، اعتبار علمي لازم را كسب كنند.

به سرآمدان علمی حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی (از 30 تا 220 میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی (از 5 تا 20 میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (از 1 تا 4 نفر) اعطاء می گردد.

شايان ذكر است: 40 نفر از سرآمدان علمی در رشته شیمی و 36 نفر در رشته فیزیک فعالیت می‌کنند. سایر سرآمدان در رشته هایی مانند برق، داروسازی، ریاضی و ... مشغول به فعالیت هستند.

دیدگاه / پاسخ