حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک مورد حمایت اتاق بازگانی قرار می گیرند

تناسب حقوق و دستمزد با کار و منطقه و نیازمندی هایی آن منطقه طرحی است که در شورای گفتگوی مجلس و بدنه اصلی هیئت دولت ارائه شد .

جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان:

فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک مورد حمایت اتاق بازگانی قرار می گیرند

جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک از اولویت های اصلی اتاق بازرگانی است.

بهنام ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: بالغ بر 95 درصد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  است که ارائه دهنده بیشترین خدمات و اثر گذاری را در رونق اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی نقش بسیار مهمی را در اشتغال و ارزآوری دارد، ادامه داد: بنگاه های اقماری کوچک از یک شتابدهنده بازاریابی رویداد استفاده می کنند، بازاریابی بین المللی و تدوین استراتژی ها در راستای توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی یک ضرورت است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک مطالبه عمده آنها است، ادامه داد: تناسب حقوق و دستمزد با کار و منطقه و نیازمندی هایی آن منطقه طرحی است که در شورای گفتگوی مجلس و بدنه اصلی هیئت دولت ارائه شد .

وی با بیان اینکه به طور قطع تعیین حداقل دستمزد برای کسی که شمال شهر تهران زندگی می کند با افردی که در یک روستای دور افتاده سیستان و بلوچستان زندگی میکند به خاطر تفاوت در نوع زندگی و هزینه های آنها باید متفاوت باشد ،ادامه داد:  در مناطق محروم برای کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک صرفه اقتصادی ندارد که حقوق پایه به کارگران پرداخت کنند و باید برای بقای این کارگاه ها و جلوگیری از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ لازم است که در خصوص تناسب حقوق و دستمزد با کار و منطقه و نیازمندی هایی آن منطقه اجرایی شود.

جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این سوال که استفاده از کارگر ارزان قیمت در بازار کار باعث شد که کارگران ماهر به خاطر عدم پرداخت حقوق مکفی ومزایا و نبود  امنیت شغلی به حاشیه رفته اند و آنچه امروزه در حوزه کار مانده است کارگران بی انگیزه است، ادامه داد: ما کارگر ماهر نداریم و ریشه های نبود آن فراتر  از مدرسه و خانواده و دانشگاه هست و امروزه برای تربیت نیروی انسانی ماهر در بازار کار مدل مناسبی وجود ندارد .

وی افزود: به عنوان مثال یک فراخوانی داده میشود که  تعداد بیشماری فارغ التحصیل برق می آیند اما مهندس برق نیستند ، ادامه داد: امروزه جایگاه نیروی ماهر در بازار کار خالی است

ابراهیمی گفت: در راستای مهارت آموزی اتاق بازرگانی سه طرح در نظر گرفته است و از ان جمله میتوان به تفاهم نامه ای که با دانشگاه آزاد منعقد شد که در هفته سه روز اعضای هیئت علمی دانشگاه حضور داشته باشند و مشکلات فنی، مکانیکی، شیمی، مدیریتی و حسابداری و مالی بنگاه های اقتصادی مطرح و با دید علمی اساتید دانشگاه آزاد راه حل آن مشخص می شود و این اقدام در راستای ارتباط و تعامل دانشگاه وصنعت صورت گرفت .

وی افزود: در راستای نیازسنجی صنایع ، کمبود مسئول دفتر شناسایی شده است، مسئول دفتران مدیران حرفه ای هستند که اتاق بازرگانی یک دوره ویژه ای در همین ارتباط راه اندازی کرده است ، همچنین شتاب دهنده بازاریابی فروش یا شتاب دهنده تجارت الکترونیک معضل دسترسی به کارشناسان خوب صادراتی را رفع خواهد کرد.

جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: صادر کنندگان که 30 سال کار صادراتی کردند در یک دوره  شش ماهه به کارشناسان و فوق لیسانس های آموزش می دهند و تیم های مدیریتی برای بازاریابی فروش تربیت می کنند.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای توسعه کسب و کار است و هدف تعریف بازارهای صادراتی است که اگر حمایت شود در سال اینده به 7 تیم برسد، بازار اشتغال در استان اصفهان تحول بزرگی می بیند .

دیدگاه / پاسخ