حالت شب
  • 17 آذر، 1401
هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است

 به گزارش باخبرباش / کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۸۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های استانداری با شاخص ۶۰، احمدآباد ۸۸، پروین ۸۳، خرازی ۹۴، در وضعیت سالم ثبت شده است.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، باغ غدیر، باهنر، جی، رودکی، رهنان، دانشگاه، خواجو، رودکی، ورزشگاه میثاق فرشادی، فیض، کاوه و میرزاطاهر فعال نیست.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۵۹ در وضعیت سالم و سجزی با قرار گرفتن روی ۵۳ در وضعیت سالم قرار دارند.

دیدگاه / پاسخ