حالت شب
  • 28 اردیبهشت، 1400
آغاز اعلام نتیجه احراز صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی شورای شهر و روستا  از 20 فروردین ماه

آغاز اعلام نتیجه احراز صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی شورای شهر و...

  به گزارش خبرنگار

تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت، برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

  به گزارش باخبرب...

زاینده رود برای آبیاری بهاره هم باز نخواهد شد

زاینده رود برای آبیاری بهاره هم باز نخواهد شد

با وجودی که کمیته سازگاری با کم آبی درهفته گذشته برگزار شد اما زمان دقیق در خصوص بازگشایی زاینده رود مطرح نشد و بیشتر...

Image