حالت شب
  • 29 خرداد، 1400
قطعی آب ادامه دارد/ آب رسانی با تانکر به اصفهان بزرگ

قطعی آب ادامه دارد/ آب رسانی با تانکر به اصفهان بزرگ

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: قطعی آب ادامه دار است و آب رسانی با تانکر به بخش های از اصفهان بزرگ و 310...

Image