حالت شب
  • 01 مهر، 1400
برخی از ایستگاه های خط یک قطار شهری اصفهان دچار فرونشست شده است

برخی از ایستگاه های خط یک قطار شهری اصفهان دچار فرونشست شده است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: برخی از ایستگاه های خط یک قط...

موافق بازگشایی مدارس در مهرماه هستم

موافق بازگشایی مدارس در مهرماه هستم

 دبیر فیزیک دبیرستان امام صادق و شاهد اصفهان گفت: با بازگشایی  دوره متوسط مواف...

Image