حالت شب
  • 02 مهر، 1402
شیوع گسترده شپش در مدارس اصفهان گزارش نشده است

شیوع گسترده شپش در مدارس اصفهان گزارش نشده است

 به گزارش باخبرباش به نقل از ایرنا رضا فدایی اظهار کرد : امسال مواردی از آلودگی به شپش در برخی از مدارس اصفهان گ...

Image