حالت شب
  • Wednesday, 29 May 2024
آبرسانی با بیش از 5 هزار تانکر آب در بین مردم اصفهان

آبرسانی با بیش از 5 هزار تانکر آب در بین مردم اصفهان

سخنگوی آبفا اصفهان گفت: طی 20 روز، بالغ بر 5 هزار و 400 تانکر با مجموع 58 میلیون لیترآب بین مردم آبرسانی شد.

مهرداد خورسندی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: در تاریخ 55 ساله آبفای اصفهان هیچگاه شاهد این وضعیت نبودیم که نشان میدهد چه بحرانی را سپری میکنیم.

وی ادامه داد:  آبرسانی به مجتمع ها به این صورت است که مخزن و تانکر آب را پر می کنیم و در محله هایی که امکان ورود تانکر نیست مردم با ظروف برای انتقال آب اقدام می کنند.

سخنگوی آبفا اصفهان اظهار داشت: در یک روز که با شکستگی لوله اصلی انتقال آب مواجه شدیم، 31 تانکر با ظرفیت 191 هزار لیتر به اصفهان، خمینی شهر، خورزوق و زیار آبرسانی شد.

وی خواستاری اجرای سامانه دوم آبرسانی در مدت زمان کوتاه از سوی آب منطقه ای اصفهان شد و گفت: با وجودی که در وضعیت بحرانی آب قرار داریم اما هنوز از اجرای این سامانه در اصفهان خبری نیست.

خورسندی با اشاره به اینکه اوضاع آب در اصفهان خراب است، افزود: سامانه دوم آبرسانی مقرر بود در خردادماه اجرایی شود اما هنوز خبری از عملیاتی شدن این طرح نیست .

وی با بیان اینکه  بیشترین تماس های دریافت شده از سامانه 122، مربوط به کاهش شدید فشار آب است، اعلام کرد: کمبود و قطعی آب بالاترین دلیل تماس به آبفا است .

وی از دریافت 274 هزار تماس به سامانه تلفنی آبفا در یک بازده زمانی یک ماهه خبر داد  که از این تعداد 64 هزار تماس مربوط به کاهش شدید فشار آب است،  گفت: این میزان تماس تاکنون در آبفا سابقه نداشته است.

دیدگاه / پاسخ