حالت شب
  • Wednesday, 29 May 2024
اختلال افسردگی اضطرابی در صدر بیماریهای اعصاب و روان قرار دارد

در طول چند دهه گذشته شیوع بیماریهای اعصاب و روان رو به افزایش هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اختلال افسردگی اضطرابی در صدر بیماریهای اعصاب و روان قرار دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه در پزشکی اصفهان گفت: اختلالات افسردگی و اضطرابی در صدر بیماریهای اعصاب و روان قرار دارد.
دکتر شعربافچی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: در طول چند دهه گذشته شیوع بیماریهای اعصاب و روان رو به افزایش هست.
وی با بیان اینکه بر اساس برخی از مطالعات بالینی به طور متوسط بالغ بر ۱۵ درصد جامعه دچار نوعی از اختلالات اعصاب و روان هستند، ادامه داد: سبک زندگی شتابزده کنونی، شرایط اجتماعی و کاری پر استرس، نگرانی های خانوادگی و معیشتی هر روز بار اختلالات روانپزشکی را افزایش می دهد.
دکتر شعربافچی گفت: اختلالات روانپزشکی مثل سایر بیماریها منشا جسمانی داشته و مسائل محیطی و خانوادگی نیز می تواند در افزایش احتمال بروز این دست مشکلات نقش داشته باشند و طبیعا درمان ان هم نیاز به مداخلات پزشکی دارد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت لزوما سن بروز بیماریهای اعصاب و روان در یک تا دو دهه اخیر کاهش یافته است، افزود: اما مشکلات نوظهور متناسب با زندگی مدرن امروزی می تواند باعث بروز بیشتر این اختلالات در جوانان و بالغین جوان شده و بسته به نوع بیماری، شیوع آن در زنان و مردان متفاوت است.

دیدگاه / پاسخ