حالت شب
  • Tuesday, 23 April 2024
سمیه ترابی: استفاده از توان خیران برای مدیریت شهری راهگشای بسیاری از مسائل است +فیلم

لازم است از شهرداران قبلی و تجربیات آنها برای مدیریت بهتر شهری استفاده کرد.

یک کارشناس کودک و خانواده اعلام کرد:

سمیه ترابی: استفاده از توان خیران برای مدیریت شهری راهگشای بسیاری از مسائل است +فیلم

 

یک کارشناس کودک و خانواده گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به  استفاده از توان خیرین برای مدیریت شهری است.

سمیه ترابی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: عملکرد مدیریت شهری فعلی راضی کننده نیست.

وی با بیان اینکه مطابق با فرمایشات رهبری، اولویت کاری تسهیل زندگی مردم است، ادامه داد: رفع معضلات شهری و سالم سازی محیط زیست، حفظ اصالت ملی و اسلامی در ساخت و سازها و همچنین رعایت قوانین و مقرارت ،عدم تخطی از آن با حیله های شبه قانونی و اولویت به مناطق محروم و مستضعف نشین و کم برخوردار و  تدبیر و پشتکار و بهره گیری از دانش و تجربه خودمون از اهداف پیش رو است.

این پژوهشگر خانواده و سبک زندگی ادامه داد: صرف اینکه یک مطالعه شهری صورت گیرد و ورود پیدا کنیم کافی نیست بلکه به یکسری ابزارهای خرد و جز نیاز داریم اگر نتوانیم به آن ابزارها دست یابیم نمیتوانیم سیاستگذاری قوی داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازم است از شهرداران قبلی  و تجربیات آنها برای مدیریت بهتر شهری استفاده کرد.

 

دیدگاه / پاسخ