حالت شب
  • 04 مرداد، 1400
ایمان شفیعی: بی توجهی به شهرهای تاریخی از سیاستگذاری های غلط کشور است

ایمان شفیعی: بی توجهی به شهرهای تاریخی از سیاستگذاری های غلط کشور...

  نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در دنیا سرمایه‌گذاری و حمایت خوبی روی مناط...

ایمان شفیعی: نیک آباد، مادر آتشکده‌های ایران احیا شود

ایمان شفیعی: نیک آباد، مادر آتشکده‌های ایران احیا شود

 نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئله تحریم و بسته شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذا...

ایمان شفیعی: دشت جهان نیک آباد در حال نابودی است

ایمان شفیعی: دشت جهان نیک آباد در حال نابودی است

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان اصفهان گفت: معماری دیدنی خانه‌های سنتی نیک آباد که بر اساس متد...

ایمان شفیعی: نیک‌آباد ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد

ایمان شفیعی: نیک‌آباد ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد

دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی اردکان یزد و کارشناس ارشد عمران گفت: باید این مسئله مورد آسیب‌شناسی دقیق قرا...

ایمان شفیعی :رسالت امروز ما باز کردن راه رفاه مردم و آبادانی شهرهاست

ایمان شفیعی :رسالت امروز ما باز کردن راه رفاه مردم و آبادانی شهره...

  نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: رسالت امروز ما باز کردن راه رفاه مردم و آبادان...

ایمان شفیعی:شرق اصفهان دارای استعدادهای ورزشی فراوانی است

ایمان شفیعی:شرق اصفهان دارای استعدادهای ورزشی فراوانی است

 مهندس شهرسازی و کارشناس ارشد عمران به خبرنگار

Image