حالت شب
  • Friday, 12 April 2024
نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه گذاری پیشی گرفته است

اصفهان با تاریخی چندهزارساله پذیرای خوب مهاجران مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس بوده است. با این وجود نقش اصفهان به خوبی تبیین نشده وعدم واکاوی دقیق از این نقش درطول تاریخ موجب درست شناخته نشدن این استان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه گذاری پیشی گرفته است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه گذاری طی چند سال گذشته ، مسیر توسعه را با مشکلاتی مواجه ساخته که تبعات آن به سال‌های آینده نیز سرایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، مسعود گلشیرازی که به منظور هماهنگی برگزاری کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، فرصت ها و چالش های پیش رو تشکیل شد، خواستار توجه ویژه به نقش تجارت و کارآفرینی درتوسعه ملی گردید، اظهار داشت: وارد عمل شدن پیشرانهای توسعه را لازمه توسعه کشور دانست و نمیتوان نقش اصفهان فراصنعتی را به عنوان پیشران درتوسعه کشور نادیده گرفت.

وی ضمن لزوم توجه به تبعات فرهنگی - اجتماعی این امرگفت: از اینرو افزایش مشارکت فرهیختگان در چاره اندیشی و تنظیم سیاستهای بالادستی و تجهیز امکانات در بدنههای اجرایی کشور ضروری است .

گلشیرازی  برضرورت تبدیل نتایج این کنگره به سازمانی که بصورت مستمربتواند حوزه اندیشه ورزی درتاثیرپیشران های اجتماعی و اقتصادی را درتوسعه کشور رصد  نماید ، تاکید کرد و افزود: پروژه هایی چون قطارسریع السیر اصفهان، انتقال آب، دهکده لجستیک و گردشگری  به عنوان پیشران های توسعه کشور و نه فقط اصفهان، موردتوجه قرار گرفته ولازم است تمامی امکانات در سه محور آب، لجستیک و گردشگری تجهیز شوند.

وی خواستار توجه ویژه به تجارت وکارآفرینی درکارگروه های این کنگره به عنوان اساس پیشرانی اصفهان شد و تاکید کرد تبعات مغفول ماندن این دوحوزه، چالش بزرگ توسعه ای کشور است.

قدرت اله نوروزی، شهرداراصفهان نیز در این جلسه از اعلام آمادگی شهرداری به عنوان پشتیبان لجستیک و تامین کننده نیازهای این کنگره خبر داد.

بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برگزاری این رویداد را درجلوگیری از اصفهان ستیزی و قضاوت های نادرست نسبت به این استان درسطح کشور حایز اهمیت دانست و افزود: این کنگره لازم است درکنار معرفی راه های توسعه اصفهان، دستاوردها و نقش این استان درتوسعه ملی را نیز تبیین کند.

در ابتدای این جلسه نیزسید مهدی ابطحی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیرکل کنگره با بیان اینکه استان اصفهان درهمه عرصه‌های توسعه نقش مهم و موثری داشته است افزود: اصفهان همواره درتوسعه صنعتی، علمی، فناوری، سلامت، عمران و آبادانی و پرورش نیروی انسانی خلاق نقش ویژه ای ایفا نموده است.

وی افزود: اصفهان با تاریخی چندهزارساله پذیرای خوب مهاجران مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس بوده است. با این وجود نقش اصفهان به خوبی تبیین نشده وعدم واکاوی دقیق از این نقش درطول تاریخ موجب درست شناخته نشدن این استان شده است.

ابطحی با تاکید بر اینکه اصفهان نسبت به خدمات ملی ارایه نموده خود توقعی به جز شناخته شدن به عنوان مجموعه ای موثر درکشور ندارد، کم بودن هم صدایی را یکی دیگر از چالش های موجود در این استان عنوان کرد.

دبیرکل کنگره استان اصفهان وتوسعه ملی تصریح کرد: هم افزایی، رشد و توسعه استان را درپی خواهد داشت وبرگزاری نشست های مشترک موجب ایجاد درک و شناخت متقابل و ایجاد هم گرایی بیشتر درراستای توسعه است.

ابطحی گفت:اصفهان به واسطه پیشتازی درامر توسعه بامشکلاتی نیز مواجه شده است و مشکلاتی چون فرونشست زمین، مشکلات مربوط به کمبود آب، آلودگی هوا ، مهاجرت نخبگان، جمعیت پذیری بی رویه از این قبیل است و تجربه این استان به عنوان استان پیشران درتوسعه به دیگر استان ها برای یافتن مسیردرست قطعا کمک خواهد کرد.

وی هدف از برگزاری کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، فرصت ها و چالش های پیش رورا ایجاد هم افزایی، انتقال تجربه و تهیه اسناد موثردرتوسعه ملی استان بیان و تصریح کرد:این کنگره دارای دبیرخانه دائمی بوده و نقش اتاق بازرگانی در این دبیرخانه برای برنامه ریزی جهت پیش بینی رویدادهای ذیل این کنگره از اهمیت زیادی برخوردار است.

محمد جواد امیدی، قائم مقام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر اجرایی این کنگره نیز گفت: رویداد نخست این کنگره از 22 الی 24 تیر ماه برگزار خواهد شد. افتتاحیه این برنامه به صورت حضوری و غیرحضوری در دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و کلیه نشست های آن بصورت غیرحضوری خواهد بود.

دیدگاه / پاسخ