حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
مبارزه زمین خواری توسط پلیس امنیت اقتصادی در حال انجام است

شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حال افزایش است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید نیز در حال گسترش است تا به نقاط ایده آل دست پیدا کنیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور ارضی کشور

مبارزه زمین خواری توسط پلیس امنیت اقتصادی در حال انجام است

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور ارضی کشور گفت: مبارزه با زمین خواری توسط پلیس امنیت اقتصادی نیز با جدیت در حال انجام است.

به گزارش باخبرباش، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی در نشست بررسی عملکرد یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: برخورد با مشاوران املاک متخلف در تغییر کاربری در حال انجام است.

 وی ادامه داد: فعالیت خودروهای گشتی امور اراضی پایش می‌شود، تلاش شده کمک‌ها در این بخش افزایش یافته و گشت‌ها افزایش یابد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حال افزایش است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید نیز در حال گسترش است تا به نقاط ایده آل دست پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: در اجرای احکام معوقه نیز اقداماتی شد که البته جای کار در آن زیاد است.

وی گفت: اخبار و گزارشات مردمی باید به طور دقیق بررسی و رسیدگی شود، از ظرفيت‌هاي قابل استفاده در راستای اجرای قانون نیز باید بهره برد. تعامل با دستگاه قضایی و اخذ دستورات خاص و کمک گرفتن از سایر دستگاه‌ها نیز باید پیگیری شود.

وی اظهار کرد: دهیاری‌ها و بخشداریها نیز باید با دقت بیشتری موارد را رصد کنند، مدیران نیز در اجرای احکام‌ نباید قصور داشته باشند و در مقابل اجرا، مسئول هستند.

سرهنگ حسن آبادی افزود: ایجاد ساختار مناسب، پوشش‌های متحدالشکل، هوشمندسازی گشت‌ها در دستور کار است.

دیدگاه / پاسخ