حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
قطعی سامانه انتخابات شورا ثبت نامها را به امروز موکول کرد

ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای شورای شهر و روستا به مشکل برخورد

اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای شهر و روستا با چند ساعت تاخیر

قطعی سامانه انتخابات شورا ثبت نامها را به امروز موکول کرد

 قطعی چند ساعته سامانه انتخابات شورا در روز گذشته باعث شد که ثبت نام  کاندیدای شورای روستا به امروز موکول شود.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، ثبت نام برای انتخابات شورای روستا تا ساعت 18 عصر روز گذشته فرصت داشت که از ظهر روز 22 فروردین ماه ، سامانه انتخابات شورا قطع شد و ثبت نام های به امروز موکول گردید.

قطعی چند ساعته سامانه شورا موجب گردید که اعلام نتایج قطعی از وضعیت ثبت نام شدگان به ظهر امروز موکول شود.

به علت شیوع کرونا، برای اولین بار ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای شورای شهر و روستا انجام گرفت.

انتخابات شورای شهر از 20 تا 26 اسفندماه سال 99 و انتخابات شورای روستا از 16 تا 22 فروردین ماه ادامه داشت که به علت قطعی سامانه ، ثبت نام ها برای انتخابات شورای روستا امروز هم ادامه دارد.

دیدگاه / پاسخ