حالت شب
  • 29 خرداد، 1400
حقوق 12 میلیونی اعضای شورای پنجم شهر اصفهان

حقوق 12 میلیونی اعضای شورای پنجم شهر اصفهان

 حقوق ماهانه  اعضای شورای پنجم شهر اصفهان در سال چهارم، 12 میلیون تومان شده است. به گزارش...

قطعی سامانه انتخابات شورا ثبت نامها را به امروز موکول کرد

قطعی سامانه انتخابات شورا ثبت نامها را به امروز موکول کرد

 قطعی چند ساعته سامانه انتخابات شورا در روز گذشته باعث شد که ثبت نام  کاندیدای شورای روستا به امروز موکول ش...

Image