حالت شب
  • Friday, 12 April 2024
زهرا حاتمی :بهتر شدن شهر اصفهان تنها هدفم است

زمانی که وارد این عرصه شدم به طورقطع با راهکارهای زیادی برای حل مشکلات و معضلات شهر اصفهان آمده ام.

حاتمی:

زهرا حاتمی :بهتر شدن شهر اصفهان تنها هدفم است

 

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: بهتر شدن شهر اصفهان تنها هدف و انگیزه ورود من به عرصه رقابت است.

زهرا حاتمی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: پیش از این به عنوان نامزد مجلس شورای اسلامی وارد گوی رقابت شدم اگرچه مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی به حزب و گروه سیاسی کاندید شدم، جسارت و دلسوزی و وجدانی که داشتم من را برآن داشت که نامزد شوم.

وی گفت: آراء زیادی را کسب کردم اما به حد نصاب نرسید و اینبار بر خود دانستم که برای خدمت به مردم شهر اصفهان پا به میدان رقابت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بگذارم.

حاتمی ادامه داد: زمانی که وارد این عرصه شدم به طورقطع با راهکارهای زیادی برای حل مشکلات و معضلات شهر اصفهان آمده ام.

این دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ، آینده و بالندگی شهر را تنها در لوای شهر خلاق دانست و گفت: در همین راستا مناطق مختلف را بررسی و شناسایی کردیم .

وی گفت: شهرداری ها مدت هاست  از کارهای خدماتی و عمرانی خارج شده است و امروز زمان رونمایی از شهرداری های خلاق است و باید به دنبال راههایی برای ایجاد درآمد های مادی و معنوی پایدار در شهر اصفهان بود.

دیدگاه / پاسخ