حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
توقیف 1261 خودروی بدون پلاک و پلاک مخدوش در اصفهان

توقیف 1261 خودروی بدون پلاک و پلاک مخدوش در اصفهان

 به گزارش باخبرباش سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان در 3 ماهه سال جاری تعداد 212 دستگاه خودرو که بدون داشتن پلاک در سطح معابر شهری استان تردد می کردند را شناسایی و توقیف کردند که از این تعداد 163 مورد مربوط به شهر اصفهان بودند.

وی افزود: برخی از خودروهای توقیفی به دلیل نقص فنی از سوی کارشناسان پلیس راهور پلاک آنها فک شده و به آنها پلاک تعمیری داده شده بود و بایستی ظرف 48 ساعت به یکی از تعمیرگاه های مجاز مراجعه و پس از رفع نقص خود به پلیس راهور مراجعه و پلاک خود را دریافت می کردند اما بدون توجه به این موضوع به صورت بدون پلاک در سطح شهر تردد می کردند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: همچنین طی این مدت هزار و 49 دستگاه خودرو به علت دارا بودن پلاک تقلبی، دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و مخدوش بودن پلاک در سطح استان توقیف شدند که 320 مورد از این خودروها مربوط به شهرستان اصفهان بودند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه تردد با خودروی بدون پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده و یا پلاک های تقلبی جرم است و با متخلفان برخورد قانونی می شود گفت: براساس ماده 720 آئین نامه راهنمایی و رانندگی علاوه بر جریمه رانندگان این گونه خودروها برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی می شوند.

این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال که خودروهای مذکور چه مدت در پارکینگ ها توقیف می مانند گفت: مدت زمان توقیف خودرو و نحوه برخورد با متخلفان توسط قاضی دادگاه تعیین می شود و براساس رای صادره در خصوص رانندگان متخلف تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان به افرادی که با خودروهای فاقد پلاک یا با پلاک های تقلبی، مخدوش و دستکاری شده در شهر تردد می کنند هشدار داد و گفت: گشت های ویژه پلیس راهور به صورت هوشمند تردد این گونه خودروها را در سطح معابر شهری رصد می کنند و از تردد آنها جلوگیری خوهند کرد .

سرهنگ محمدرضا محمدی  پلیس بیان داشت: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان در 3 ماهه سال جاری تعداد 212 دستگاه خودرو که بدون داشتن پلاک در سطح معابر شهری استان تردد می کردند را شناسایی و توقیف کردند که از این تعداد 163 مورد مربوط به شهر اصفهان بودند.

وی افزود: برخی از خودروهای توقیفی به دلیل نقص فنی از سوی کارشناسان پلیس راهور پلاک آنها فک شده و به آنها پلاک تعمیری داده شده بود و بایستی ظرف 48 ساعت به یکی از تعمیرگاه های مجاز مراجعه و پس از رفع نقص خود به پلیس راهور مراجعه و پلاک خود را دریافت می کردند اما بدون توجه به این موضوع به صورت بدون پلاک در سطح شهر تردد می کردند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: همچنین طی این مدت هزار و 49 دستگاه خودرو به علت دارا بودن پلاک تقلبی، دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و مخدوش بودن پلاک در سطح استان توقیف شدند که 320 مورد از این خودروها مربوط به شهرستان اصفهان بودند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه تردد با خودروی بدون پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده و یا پلاک های تقلبی جرم است و با متخلفان برخورد قانونی می شود گفت: براساس ماده 720 آئین نامه راهنمایی و رانندگی علاوه بر جریمه رانندگان این گونه خودروها برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی می شوند.

این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال که خودروهای مذکور چه مدت در پارکینگ ها توقیف می مانند گفت: مدت زمان توقیف خودرو و نحوه برخورد با متخلفان توسط قاضی دادگاه تعیین می شود و براساس رای صادره در خصوص رانندگان متخلف تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان به افرادی که با خودروهای فاقد پلاک یا با پلاک های تقلبی، مخدوش و دستکاری شده در شهر تردد می کنند هشدار داد و گفت: گشت های ویژه پلیس راهور به صورت هوشمند تردد این گونه خودروها را در سطح معابر شهری رصد می کنند و از تردد آنها جلوگیری خوهند کرد .

دیدگاه / پاسخ