حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
بیش از 15 کارخانه تولیدی در اصفهان شکل گرفته است

از فناوري هاي توسعه يافته در دانشگاه بيش از 15 كارخانه توليدي شكل گرفته و بیش از 73 ميليارد تومان درآمد از شركت هاي دانش بنيان بدست آمده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان:

بیش از 15 کارخانه تولیدی در اصفهان شکل گرفته است

سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: تشكيل 26 شركت دانش بنيان و 68 واحد فناور با حضور 56 عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتی اصفهان يكي از دستاوردهاي شاخص اين دانشگاه در تبدیل علم به ثروت وجلوگيري از خروج نخبگان از كشور است.

وی بیان داشت: از فناوري هاي توسعه يافته در دانشگاه بيش از 15 كارخانه توليدي شكل گرفته و بیش از 73 ميليارد تومان درآمد از شركت هاي دانش بنيان بدست آمده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان كيفيت گرايي در توليد علم را هدف و برنامه خود قرار داده است تا بتواند مانع خروج نيروهاي نخبه از استان اصفهان باشد.

وی بیان داشت: كشور ما به ديپلماسي علمي با دنيا براي نمايش توانمندي هاي محققان كشور نيازمند است و اين وظيفه را دانشگاه صنعتي اصفهان با حضور در مجامع بزرگ علمي همانند مركز علمي سرن در سوئيس و سزامي در اردن برعهده دارد.


بیشتر بخوانید؛

آغاز رويداد بزرگ بين المللي مهندسي جوشكاري وآزمايش هاي غير مخرب دردانشگاه صنعتي اصفهان


ابطحی اظهار داشت: دانشگاه صنعتي اصفهان يك دانشگاه فراملي است كه مأموريت هاي متنوعي دارد و به غير از اين كه بايد در توسعه فناوري و گسترش نوآوري فعاليت كند، در عرصه بين المللي نيز نقش تعيين كننده اي دارد.

ابطحی تشكيل جلسه با نمايندگان استان را جهت نمايش پويايي و پيشرفت هاي دانشگاه ضروري دانست و خاطر نشان كرد: تأثير گذاري دانشگاه در عرصه های منطقه اي و بين المللي، نيازمند حمايت هاي بيشتري است و آشنايي نمايندگان مجلس با موضوعات و چالش های این حوزه در مقاطع زماني مختلف، ارتباطي سازنده با دانشگاه را شكل مي دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این که با تلاش اعضاي هيئت علمي و دانشگاهيان، يك مجموعه مولد در حوزه اقتصاد دانش بنيان شکل گرفته است، تصریح کرد: ضروری است تا نمايندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در جریان نقش كليدي كه اين دانشگاه در اشتغال دانش آموختگان و پويايي اقتصاد استان ايفا مي كند، قرار گيرند.

دیدگاه / پاسخ