حالت شب
  • Monday, 17 June 2024
در پی تاخیر در بازگشایی زاینده‌رود کشت گندم کشاورزان شرق اصفهانی آسیب دیده است

در پی تاخیر در بازگشایی زاینده‌رود کشت گندم کشاورزان شرق اصفهانی آسیب دیده است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه هنوز جریان زاینده‌رود برای تحویل نوبت پنجم کشت کشاورزان شرق اصفهان باز نشده است، گفت: در حال حاضر کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان به دلیل تأخیر در آبیاری دچار آسیب زیادی شده است.

 حسین وحیدا  درباره آخرین نوبت تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان در نوبت پنجم، اظهار کرد: طبق صورت‌جلسات قبلی قرار بود شب گذشته خروجی سد زاینده‌رود برای تحویل آخرین نوبت حقابه کشاورزان شرق اصفهان افزایش یابد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی با تأکید بر اینکه کشاورزان شرق اصفهان به‌شدت پیگیر حقابه نوبت پنجم خود هستند، گفت: کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان در حال آسیب است و با توجه به اینکه این دوره، آخرین نوبت تحویل حقابه کشاورزان است، نباید از دوره قبلی تحویل آب از ۱۵ روز بیشتر شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه آخرین بار جریان زاینده‌رود ۲۶ خردادماه بسته شد، گفت: کشاورزی که در تقسیم‌بندی، ابتدا در ۱۶ اردیبهشت‌ماه حقابه خود را تحویل گرفت، بنابراین برای به نتیجه رسیدن کشت به‌شدت منتظر دریافت حقابه خود است.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه گندم‌ها در خوشه و در حال رسیدن است، نباید بیشتر از ۱۵ روز تا نوبت بعدی آبیاری فاصله ایجاد شود، اما متأسفانه اکنون دو روز زمان آبیاری کشت غله کشاورزان شرق اصفهان دیر شده است. البته پیگیر بازگشایی جریان زاینده‌رود تا امشب و در نهایت تا فردا شب هستیم.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان به دلیل تأخیر در آبیاری دچار آسیب زیادی شده است، گفت: از یک‌سو هوا به یکباره گرم شد و همچنین باد و گردوغبار نیاز کشت به آب را بیشتر کرده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان توضیح داد: به‌طور خودکار وزش باد با گرفتن رطوبت زمین، محصول را تشنه نگه می‌دارد و زمانی که رطوبت زمین گرفته شد، محصول تشنه آب می‌شود.

وی با بیان اینکه در نوبت پنجم نیز آب باید همانند دفعات قبل به مدت ۱۰ روز جریان یابد، گفت: حداقل باید شب گذشته آب زاینده‌رود برای تحویل نوبت پنجم حقابه کشاورزان جریان پیدا می‌کرد.

دیدگاه / پاسخ