حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
رای لیستی در نبود احزاب فعال تولید کننده رانت و فساد و ظهور پدرخوانده های ناکارآمد است

رای لیستی ، شیوه مدرن و به روزی است که  در نتیجه نبود احزاب فعال و سازوکارهای مناسب اجتماعی ، موجبات رانت و فساد پدر خوانده های سیاسی و دنباله های آنان را فراهم آورده و با تشدید اختلاف طبقاتی و ظهور هزار فامیل در کلان شهرها ، سرخوردگی قاطبه مردم ، بویژه جوانان تحصیل کرده و فعالان عرصه های تولیدی و اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

مهران صادقیان،استاد دانشگاه - نویسنده و تحلیل گر سیاسی و اجتماعی

رای لیستی در نبود احزاب فعال تولید کننده رانت و فساد و ظهور پدرخوانده های ناکارآمد است

-رای لیستی ، شیوه مدرنی است که در کشور ما و در نتیجه فقدان احزاب واقعی و فعال ، تنها تولید کننده رانت و فساد ، ظهور پدر خوانده های سیاسی و برآمدن هزارفامیل شده و ضمن بازتولید آن در عرصه های دیگر اجتماعی ، فساد فزاینده و تصاعدی را بوجود آورده و هم چنین  موجبات  سرخوردگی جوانان و تحصیل کردگان و فعالان تولیدی را فراهم خواهد آورد که گویی تا به این هزاران فامیل ، نزدیک و با ایشان محشور نباشند ، به چشم نیامده و از مواهب بی شمار این قرابت بی نصیب خواهند ماند.

 

-واژه احزاب موسمی و کاغذی ، در ادبیات سیاسی به گروه هایی گفته می شود که  تنها در زمان انتخابات سربرآورده و تا انتخابات بعدی از عرصه اجتماع ، محو و ناپدید می شوند. ( حتی اگر در ظاهر دارای اساس نامه و گنگره و... باشند.) حال سوال اساسی این است که چند درصد از شهروندان یک کلان شهر می توانند نام سه حزب معروف و شناسنامه دار در شهر محل سکونت خود را بیان کنند؟ و یا خدمات اجتماعی آنان در عرصه های فرهنگی ، شهرسازی و آسیب های اجتماعی ، را برشمارند؟ که امروزنیز  بایستی خود را با تراز و ترازوی این بزرگواران ، تنظیم کرده و سر و سامان دهند؟

 

-  انتخابات ( Election )  در کشورهای مترقی ، فرایندی است برای انتخاب یک یا چند گزینه از میان موارد مورد علاقه ( Favorites ) و نه خرید اجباری یک کالا بهمراه جنس و خرید کالای مورد نیاز(به مثابه فروشگاه ها دهه شصت خودمان )  پس می توان از یک فهرست ، تنها به انتخاب چند گزینه اکتفا نمود که جهان مدرن تجربه کرده است :(گروه های هم شکل ، اشتباهات هم سان خواهند داشت و نتایج تفکرات هم سو و هم راستا ، همیشه ویرانگر بوده است.) و آن چه عوام آنرا ( انتخابات فله ای ) می خواند ، به اشتباهات فاحش منجر شده و رد صلاحیت های (اتوبوسی ) را به ارمغان خواهد آورد.

 

 مهران صادقیان،استاد دانشگاه - نویسنده و تحلیل گر سیاسی و اجتماعی

دیدگاه / پاسخ