حالت شب
  • 29 خرداد، 1400
رای لیستی در نبود احزاب فعال تولید کننده رانت و فساد و ظهور پدرخوانده های ناکارآمد است

رای لیستی در نبود احزاب فعال تولید کننده رانت و فساد و ظهور پدرخو...

-رای لیستی ، شیوه مدرنی است که در کشور ما و در نتیجه فقدان احزاب واقعی و فعال ، تنها تولید کننده رانت و فساد ، ظهور پ...

وقتی صدای جامعه پزشکی هم برای خشکی زاینده رود در می آید/ خشکاندن زاینده رود یک فاجعه اسفناک  و غیر قابل جبران است

وقتی صدای جامعه پزشکی هم برای خشکی زاینده رود در می آید/ خشکاندن...

خشکاندن زاینده رود نه تنها از دیدگاه محیط زیستی یک فاجعه اسفناک و غیر قابل جبران است بلکه از دیدگاه شرع و قانون موضوع...

دستمزد کارگران بر پایه معیشت باید 8 میلیون و 500 هزار تومان باشد

دستمزد کارگران بر پایه معیشت باید 8 میلیون و 500 هزار تومان باشد

 معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: مطابق با قانون کارف...

Image