حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
ساراخورسندی: شفافیت عملکرد در شورا موجب همراهی مردم می شود

ساراخورسندی: شفافیت عملکرد در شورا موجب همراهی مردم می شود

 کارشناس ارشد معماری و مهندس نظام مهندسی اصفهان گفت: روراست بودن با مردم و محرم دانستن آنها باعث می شود که بتوان از توان انها در حل مشکلات شهری بهره برد.

سارا خورسندی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: آنچه در شهرداری کنونی یک  امتیاز بود دیدار شهردار با رسته های مختلف مردمی است از جمله هنرمندان، صنعتگران و غیره که این دست ملاقات ها و نشستن پای صحبت آنها در نزدیکی مردم با شهردار بسیار کمک کننده خواهد بود که لازمه در شورای شهر و شهرداری جدید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه باید با مردم در تعامل بود و باید شهری ساخت که محل زندگی برای مردم باشد ،ادامه داد: اعضای شورای شهر از خود مردم هستند و از دل همین مردم کاندید شدندو واقف به مشکلات آنها هستند و چه بهتر که بتوانیم از توان و فکر مردم برای شناسایی هرچه بیشتر مشکلات شهر بهره برد.

فعال اجتماعی ادامه داد: اصلی ترین وظیفه شورا حسن اداره و حفظ سرمایه ها و دارایی های منقول و غیر منقول و حفظ تاسسیسات شهری است و  تمام عواملی که به نگهداری شهر کمک می کند.

وی اظهار داشت: عدم سوء استفاده اعضای شورای شهر از موقعیت شغلی و نظارت بر عملکرد شهرداری ها که محل کسب درامد به هر طریقی نباشد و قانون فروشی در شهرداری ها صورت نگیرد .

خورسندی گفت: شورای شهر صرفا خاص مردم اصفهان نیست بلکه برای تمام شهروندان از جمله کلیمی ها، مسیحی ها و مسلمانان است.

دیدگاه / پاسخ