حالت شب
  • Wednesday, 29 May 2024
شهرداری فریدون شهر در دوره پنجم چه کرد؟فیلم 90 ثانیه

مروری بر  مهترین اقدامات 4 سال اخیر شهرداری و پنجمین دوره شورای شهر فریدون شهر

گزارش عملکرد شهرداری فریدون شهر

شهرداری فریدون شهر در دوره پنجم چه کرد؟فیلم 90 ثانیه

·زیرسازی و آسفالت معابر شهری با اعتباری بالغ بر ۴4میلیارد ریال و به میزان ۴4هزار تن آسفالت
·بهسازی و ساماندهی جایگاه اختصاصی عرضه سوخت شهرداری ( پمپ بنزین ) به مساحت ۰۵۶متر مربع و با اعتبار بیش از
۴۴میلیارد ریال
·پیاده رو سازی ، جدولبندی و ایجاد مسیر دفع آبهای سطحی به متراژ ۰۴۵۶۶متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۲میلیارد ریال
·بهسازی کشتارگاه دام و نوسازی ترمینال مسافربری شهری به مساحت ۰۰۶۶متر مربع و اعتباری بالغ بر ۰۴میلیارد ریال
·زیباسازی ، ساخت و نصب المانهای شهری ، تهیه و نصب ست های ورزشی و ست پلی اتیلن بازی کودکان در پارکها و معابر
با اعتباری بالغ بر ۵۵میلیارد ریال
.
·اصلاح هندسی و جداسازی لاین رفت و برگشت و ساماندهی معابر قسمت ورودی شهر ،اصلاح هندسی نقاط حادثهه خیهز ،
نصب تابلو وعلایم راهنمایی و رانندگی مورد نیاز در معابر شهری با اعتباری بالغ بر ۴۵میلیارد ریال
·توسعه فضای سبز ، ایجاد شبکه آبیاری کل فضای سبز شهری ،درخت کاری و گل کاری ،خرید لولهه جههت انتقهال آز از
دوراهی چغیورت به سمت سد چشمه لاکپشتی ،احداث چهار لاین جاده سلامت ، احداث پارک سراز و بهسازی و مرمت دهانهه
خروجی چشمه این پارک ،اصلاح هندسی پیاده رو حد فاصله بین فرهنگ و ارشاد تا سرچشمه پارک سهراز،احداث سهکوها و
پارکینگ ورودی قسمت جنوبی پارک سراز ، احداث سرویس های بهداشتی و حمام در قسمت جنهوبی پهارک سهراز،تعمیر و
نصب ۷عدد برج نوری در پارکهای محلی و پارک سراز و ۰۴۶عدد پایه روشنایی در کل سطح پارک سهراز و پارکههای محلهی
،احداث تونل بزرگ نور و روشنایی و بهسازی و مرمت ویلاهای پارک سراز به ارزش مجموع ۵۵میلیارد ریال
·اجرای ممیزی املاک سطح شهر با اعتباری بالغ بر 4میلیارد ریال
·اورهال کارخانه سنگ شکن به ارزش ۵/۵میلیارد ریال
·خرید سه دستگاه نیسان و یک دستگاه بالابر به مبلغ 4میلیارد ریال.
·جایگزینی و خرید ۴۶۶عدد سطل زباله فلزی با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد ریال
·احداث کانال دفن زباله با حجم ۰۴هزار متر مکعب و اعتباری بالغ بر ۰/۴میلیارد ریال
·تعمیر ماشین آلات جمع آوری زباله با اعتباری بالغ بر ۴میلیارد ریال
·تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین در طول 4سال با هزینه مبلغ ۰۴میلیارد ریال
·خرید کامل ست امداد و نجات آتش نشانی شهرداری فریدونشهر به ارزش ۰۴میلیارد ریال
·بهسازی و مرمت ساختمان اداری شهرداری با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد ریال و احداث ساختمان واحد خهدمات شههری و
فضای سبز به متراژ ۰4۶متر و اعتباری بالغ بر ۵میلیارد ریال

شهرداری فریدون شهر در امور فرهنگی شهر نیز حضور فعال داشته است که مهمترین آنها به این شرح است
·اجرای جشن ها در مناسبتهای مذهبی و غیر مذهبی
·برگزاری نمایشگاه های مختلف صنایع دستی و محصولات بومی و محلی
·تزیینات شهری در کل مناسبت های مذهبی و غیر مذهبی و مشارکت در تمای برنامه های ارگانها
·برگزاری جشنواره های برفی ، پیاده روی های صبحگاهی ، مسابقات دوچرخه سواری و...
·شرکت در نمایشگاه بین المللی اقوام در اصفهان...
·شرکت در جشنواره اقوام در لرستان قلعه فلک والافلاک و بهسازی و مرمت تمثال مبارک شهدا در سطح شهر ، برگهزاری
یادواره شهدا و غبار روبی مزار شهدا در مناسبت های مختلف، که مجموعا بیش از ۵میلیارد ریال در این بخش هزینهه گردیهده
است

دیدگاه / پاسخ