حالت شب
  • Tuesday, 23 April 2024
شهر اصفهان و لنجان بالاترین میزان بیکاری را دارند

شهر اصفهان و لنجان بالاترین میزان بیکاری را دارند

مدیر کارافرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: شهر اصفهان و لنجان بالاترین میزان بیکاری را در سطح استان دارد.

حسین باقری خوراسگانی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: آخرین نرخ بیکاری کشوردر بهار امسال هشت و هشت دهم درصد و در استان این نرخ به هشت و نه دهم درصد ثبت شده است.

وی بیان داشت: در بهار پارسال نرخ بیکاری کشور به 9 و هشت دهم درصد میرسد و دراستان این رقم به 11 و 9 دهم درصد میرسد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: بدنبال افزایش قیمت ارز، در برخی از صنایع با رونق اقتصادی مواجه شدیم و گران شدن قیمت محصولات خارجی، مردم را به سمت خرید تولیدات داخلی برده است.

وی اعلام کرد: نرخ بیکاری در شهرهای مختلف متفاوت است به طوری که آمار بیکاری در نطنز زیر شش درصد است و در شهر اصفهان و لنجان بالاترین آمار را داریم.

بیکاری مشکل هست اما معضل نیست

 مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه فرهنگ کار دچار تغییر کرده است، اضافه کرد: در زمان حاضر فرصت های شغلی متعددی وجود دارد اما  نیروی انسانی ماهر وجود ندارد یا اینکه حاضر نیستند سر کار بروند.

وی ادامه داد: سامانه ای را تعریف کردیم که تمام نیروهای کار اطلاعاتشان را وارد کنند و شمه ای از نیروی انسانی بالقوه و بالفعل را در سطح استان شناسایی کنیم.

باقری خوراسگانی اضافه کرد: در هر بازاری یک عرضه و تقاضا وجود دارد و زمانی که عرضه نیروی کار زیاد باشد، قدرت چانه زنی نیروی کار کمتر میشود .

وی افزود: بیکاری در استان اصفهان ، مشکل هست اما معضل نیست آنچه ما را با چالش مواجه کرده است اینکه افراد بیکار گزینشی عمل می کنند و همین مسئله باعث شده که بر سر هر شغلی حاضر نشوند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که تا چه میزان بازگشایی زاینده رود و رونق کشاورزی در افزایش نرخ اشتغالزایی موثر است، دامه داد: شاغلین بخش کشاوری بین 10 تا 11 درصد هست و به طور میانگین روی افزایش نرخ اشتغالزایی دو درصد نقش دارد .

دیدگاه / پاسخ